As universidades e o apartheid israelita: acabemos coa cumplicidade

Como membros da comunidade universitaria, sumámonos ao chamamento feito desde o conxunto da sociedade e das universidades palestinas pedindo á sociedade civil internacional que adopte a campaña para o Boicote, Desinvestimento e Sancións (BDS) a Israel como a forma mais pacífica e efectiva de obrigar Israel a cumprir a Legalidade Internacional vixente. A campaña do BDS a Israel iniciou-se no ano 2005 diante das constantes violacións dos dereitos humanos por parte de Israel e a reiterada falta de vontade dos estados e actores internacionais para facer que o Estado cumpra co direito internacional e as resolucións de Nacións Unidas.

Esta campaña, que se apoia na existosa experiencia do movimento internacional de boicote ao Apartheid de África do Sul e recebeu o apoio de sobranceiros activistas, como o premio nobel da paz Desmond Tutu, de organizacións xudaicas como Jewish Voice for Peace e dun número cada vez maior de académicos israelitas, demonstrou ser unha via de crecente eficacia para que a sociedade civil internacional presione, mediante accións non-violentas, a comunidade internacional co obxectivo de facer respectar os dereitos da populación palestina.

Dentro da campaña BDS, o boicote académico nace como resposta ao apoio institucional unánime das universidades israelitas ás políticas de ocupación e apartheid contra a populación palestina, que, entre utras cousas, se materializa nunha estreita cooperación co exército israelita e en politicas discriminatorias contra a/os estudantes palestina/os.
Por todo iso, pedimos que, entretanto o Estado de Israel non cumprir co dereito internacional e as resolucións de Nacións Unidas, sexan aplicadas as seguintes medidas:

 • A Comisión Europea e os gobernos dos países membros da Unión Europea deben establecer unha moratoria ao actual acceso preferente que as universidades e centros de investigación israelitas teñen no Espazo Europeu de Investigación en virtude doAcordo de Asociación Euro-Mediterráneo UE-Israel. Esta moratoria non seria mais do que o cumprimento da propia normativa da UE, que establece que ese aceso está supeditado ao respecto dos dereitos humanos (art. 2 do Acordo de Asociación).
 • Encanto a Comisión Europea non cumpra coa sua propia normativa, pedimos aos gobernos autonómicos e ao goberno central español, asi como a todos os partidos políticos, que presionen a CE para que o faga e que tomen as medidas ao seu dispor para implementar esta moratoria.
 • No ámbito universitario, a mellor medida de presión ao noso alcance é a mesma que ven sendo utilizada por universitarios de todo o mundo comprometidos cunha solución xusta para os pobos da rexión: o boicote académico. En consecuencia, pedimos a suspensión das relacións entre as nosas institucións universitarias e as israelitas até que o Estado de Israel respecte o dereito internacional e as resolucións de Nacións Unidas, a par que nos declaramos solidaria/os con todas aquelas persoas -universitarias ou non- que en Israel loitan valentemente en defensa dos dereitos humanos, sociais e políticos do pobo palestino.

Para asinar ir ao siguiente ENLACE

l

Nombre Universidad Categoría
Miren Etxezarreta Universitat Autònoma de Barcelona Catedrático/a
Ramon Garrabou Universitat Autònoma de Barcelona Catedrático/a
Josep López Universitat Autònoma de Barcelona Catedrático/a
Vicenç Lull Universitat Autònoma de Barcelona Catedrático/a
Quim Brugué Universitat Autònoma de Barcelona Catedrático/a
Joaquim Miguel Universitat Autònoma de Barcelona Catedrático/a
Francesc Morata Universitat Autònoma de Barcelona Catedrático/a
Pere Solà Universitat Autònoma de Barcelona Catedrático/a
Joan Subirats Universitat Autònoma de Barcelona Catedrático/a
Antoni F. Tulla Universitat Autònoma de Barcelona Catedrático/a
Xavier Úcar Universitat Autònoma de Barcelona Catedrático/a
Ramon Canal Universitat de Barcelona Catedrático/a
Anna Badia Universitat de Barcelona Catedrático/a
Carmina Saldaña Universitat de Barcelona Catedrático/a
Maria Borja Universitat de Barcelona Catedrático/a
Anna Maria Solanas Universitat de Barcelona Catedrático/a
César Picado Universitat de Barcelona Catedrático/a
Guillem Feixas Universitat de Barcelona Catedrático/a
Maria Casado Universitat de Barcelona Catedrático/a
Teresa Crespo Universitat de Barcelona Catedrático/a
Ramon Sanchez Universitat de Barcelona Catedrático/a
Mariano Alemany Universitat de Barcelona Catedrático/a
José Antonio Estevez Universitat de Barcelona Catedrático/a
Juan-Ramón Capella Universitat de Barcelona Catedrático/a
Josep Maria Casas Universitat de Barcelona Catedrático/a
Antoni Domenech Universitat de Barcelona Catedrático/a
Cesáreo Rodríguez-Aguilera Universitat de Barcelona Catedrático/a
Enric Tello Universitat de Barcelona Catedrático/a
Josep Fontana Universitat Pompeu Fabra Catedrático/a
Joan Josep Pujadas Universitat Rovira i Virgili Catedrático/a
Dolors Comas d’Argemir Universitat Rovira i Virgili Catedrático/a
Emili Junyent Universitat de Lleida Catedrático/a
Pau Monterde Institut del Teatre Catedrático/a
Jordi Borja Universitat Oberta de Catalunya Catedrático/a
Fernando Casas Universitat Jaume I Catedrático/a
Consol Aguilar Universitat Jaume I Catedrático/a
Ferran López Universitat de València Catedrático/a
Josep-Antoni Ybarra Universidad de Alicante Catedrático/a
José Antonio Segrelles Universidad de Alicante Catedrático/a
Leticia Álvarez Universidad Autónoma de Madrid Catedrático/a
Iñaki Urdanibia Universidad Autónoma de Madrid Catedrático/a
Fernando Andrés Universidad Autónoma de Madrid Catedrático/a
Carmen Ruiz Universidad Autónoma de Madrid Catedrático/a
Ramón Ramos Universidad Complutense de Madrid Catedrático/a
Margarita Martínez Universidad Complutense de Madrid Catedrático/a
Antonio Ortiz-Arce Universidad Complutense de Madrid Catedrático/a
Julio González Universidad Complutense de Madrid Catedrático/a
Pilar Sanchez Universidad Complutense de Madrid Catedrático/a
Gonzalo Abril Universidad Complutense de Madrid Catedrático/a
Jorge Fonseca Universidad Complutense de Madrid Catedrático/a
Joaquín Martínez Universidad Politécnica de Madrid Catedrático/a
Julio Usaola Universidad Carlos III de Madrid Catedrático/a
Alicia Duran Consejo Superior de Investigaciones Científicas Catedrático/a
Jesús Aller Univerdidad de Oviedo Catedrático/a
Jose Manuel Paredes Universidad de Oviedo Catedrático/a
Berta Valdés Universidad de Castilla-La Mancha Catedrático/a
Alberto Tinaut Universidad de Granada Catedrático/a
Alfonso Masó Universidad de Granada Catedrático/a
Juan Calero Universidad de Sevilla Catedrático/a
Emma Martín Universidad de Sevilla Catedrático/a
Elvira Souto Universidade da Corunha Catedrático/a
Ramón Lopez-Suevos Universidad Santiago de Compostela Catedrático/a
Alba Moraña Universidad Santiago de Compostela Catedrático/a
Gerardo Pereira Universidad Santiago de Compostela Catedrático/a
Francisco Javier Braña Universidad de Salamanca Catedrático/a
Iñaki Barcena Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Catedrático/a
Blanca Gallo Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Catedrático/a
Pedro Marset Universidad de Murcia Catedrático/a
María Jesús Merinero Universidad de Extremadura Catedrático/a
Arturo Luis Alonzo Escuela Nacional de Antropología e Historia Catedrático/a
José Antonio Younis Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Catedrático/a
Arturo Delgado Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Catedrático/a
José Alberto Morales Universidad Nacional Autónoma de México Catedrático/a
Lourdes Beneria Cornell University Catedrático/a
David Comedi Universidad Nacional de Tucumán Catedrático/a
Vicenç Fisas Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a sobre la Pau
Hesham Abu-Sharar Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Anna Alberich Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Gregorio Álvaro Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Josep Maria Antentas Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Bernard Armstrong Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Francesc Burguet Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Montserrat Clua Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
John Etherington Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Ramon Farrés Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Ermengol Gassiot Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Anna Gil Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Neus González Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Ferran Izquierdo Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Martí López Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Enric Prat Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Antoni Pujades Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Anselm Rodrigo Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Esther Rodrigo Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Natalia Rosetti Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Sara Rovira Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Joan Segura Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Aina Tarabini-Castellani Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Javier Tébar Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Juan Francisco Delgado Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Aitor Hernández Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Raul Castaño Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Vidal Aragonés Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Anna Gabriel Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Elena Hernández Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Cristina Rihuete Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Josefina Sala Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Josefa Sabriá Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Laura Feliu Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Xavier Giró Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Arcadi Oliveres Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Marisa Presas Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Lucía Molina Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Ramon Xavier Rambla Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Alejandro Andreassi Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Maribel Andreu Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Xavier Bonal Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Jaume Botey Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Rosa Capellas Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Pedro V. Castro-Martinez Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Eva Fernàndez Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Virginia Fons Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Raúl García-Durán Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Pepa Gasull Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Isabel Gómez Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Oriol Guasch Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Isabel Guibourg Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Helena Kirchner Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Françoise Lenoir Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Martí Marín Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Margarida Massot Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Wilhelm Neunzig Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Agata Orzeszek Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Montse Pi Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Joan Pujol Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Oscar Rebollo Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Albert Recio Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Teresa Ribas Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Jaume Solà Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Joan Manuel Soriano Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Francesc Espinet Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Carlos Varias Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Felix Vazquez Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Pamela Urrutia Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Joel Sans Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Elisa Berganzo Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Ivan Bordetas Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Mauro Castro Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Ivan Huerta Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Àlex Amaya Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Anna Artigas Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Laura Calvet Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Pau Casanellas Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Adrià Cases Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Laia Castelló Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Joan Coma Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Steven Forti Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Alejandro García Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Judith Jacovkis Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Víctor López Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Marc Martí Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Gal·la Ripoll Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Josep Maria Royo Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Pablo Santcovsky Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Rosa Velasco Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Nuria Fernandez Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Clara Camps Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Camila del Mármol Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Miguel Doñate Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Josep Mª Navarro Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Xavier Pedrol Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Roser Pueyo Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Pablo Romero Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Gerard Horta Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
José Fernando Mota Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
José Luis Ruiz-Peinado Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Montse Ferràs Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Miquel Fernández Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Anna Maria Medina Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Jaume Sastre Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Julio Zino Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
María José González Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Berezi Elorrieta Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Marta Ramon Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Pau Guillamet Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Tiziana Cotrufo Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Sílvia Bofill Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Clara Camps Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Teresa Adell Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Xavier Pedrol Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Xavier Ballestín Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Jordi Escartín Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Sergio De Maya Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Aana Cristina Calpena Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Ricardo García Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Alicia Vela Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Pilar Antón Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Mercè Costa Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Rosa Tarruella Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Miquel Hernández Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Gabriel Sanz Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Camilo Fernandez Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Àngels Massip Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Maite Lopez Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Enric Espel Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
M. Carme Junyent Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Núria Rius Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Ramon Salas Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Miquel Izard Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Ma. Teresa Clavo Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Fernando González Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Francesc Cebrià Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Agustí Colom Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Anna Escofet Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Pilar Heras Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Alberto López Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Mònica Rius Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Jaume Saura Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Josep Canals Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Miguel Candel Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Manuel Delgado Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Nuria Barberan Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Trinidad Donoso Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Ramon Franquesa Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
José Mª Giral Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
José Luis Gordillo Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Beatriu Guarro Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
José Javier Labay Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Antonio Madrid Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
María Inés Massot Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Alfred Molina Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Bernat Muniesa Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Raimon Pallàs Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
José Romo Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Gabriel Sanz Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Joaquim Sempere Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Max Turull Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Elena Jiménez Universitat de Barcelona Investigador/a
Oriol Sabaté Universitat de Barcelona Investigador/a
Natalia Caicedo Universitat de Barcelona Investigador/a
Ida Mauro Universitat de Barcelona Investigador/a
Gonzalo González Universitat de Barcelona Investigador/a
Sonia Guedan Universitat de Barcelona Investigador/a
M Dolores Lopez Universitat de Barcelona Investigador/a
Oriol Sabaté Universitat de Barcelona Investigador/a
Miquel Fernández Universitat de Barcelona Investigador/a
Alba Barbé Universitat de Barcelona Investigador/a
Paulina Jedynak Universitat de Barcelona Investigador/a
Marco Luca Stanchieri Universitat de Barcelona Investigador/a
Oscar Monterde Universitat de Barcelona Investigador/a
Bru Laín Universitat de Barcelona Investigador/a
Laure Weill Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona Investigador/a
Ferran Aragon Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona Investigador/a
Julio Fernández Universitat Politècnica de Catalunya Profesor/a Contratado/a
Laia Haurie Universitat Politècnica de Catalunya Profesor/a Contratado/a
Pau Fernández Universitat Politècnica de Catalunya Profesor/a Contratado/a
Gemma Julio Universitat Politècnica de Catalunya Profesor/a Contratado/a
Glòria Andreu Universitat Politècnica de Catalunya Profesor/a Titular
Xavier Bohigas Universitat Politècnica de Catalunya Profesor/a Titular
Santi Boza Universitat Politècnica de Catalunya Profesor/a Titular
Assumpta Sabater Universitat Politècnica de Catalunya Profesor/a Titular
Joan Ferran Salaet Universitat Politècnica de Catalunya Profesor/a Titular
Barbara Sureda Universitat Politècnica de Catalunya Profesor/a Titular
Vicente Iranzo Universitat Politècnica de Catalunya Profesor/a Titular
Manuel Vargas Universitat Politècnica de Catalunya Profesor/a Titular
Oriol Bohigas Universitat Politècnica de Catalunya Investigador/a
Mikel Aldaba Universitat Politècnica de Catalunya Investigador/a
Raimundo Viejo Universitat Pompeu Fabra Profesor/a Contratado/a
Mariona Ferrer Universitat Pompeu Fabra Profesor/a Contratado/a
Esther Vivas Universitat Pompeu Fabra Profesor/a Contratado/a
Marcos Francisco Perez Universitat Pompeu Fabra Investigador/a
Pau Sureda Universitat Pompeu Fabra Investigador/a
Ignasi Bernat Universitat de Girona Profesor/a Contratado/a
Judit Font Universitat de Girona Profesor/a Contratado/a
Jordi de Cambra Universitat de Girona Profesor/a Titular
Gonzalo Escobar Universitat de Girona Profesor/a Titular
Pilar Albertín Universitat de Girona Profesor/a Titular
Miquel Carreras Universitat de Girona Profesor/a Titular
Jaume Portella Universitat de Girona Profesor/a Titular
Marcela Chahuan Universitat de Girona Investigador/a
Joana Soto Universitat de Lleida Profesor/a Contratado/a
Núria Camps Universitat de Lleida Profesor/a Titular
Mariona Lladonosa Universitat de Lleida Investigador/a
Gemma Casal Universitat de Lleida Investigador/a
José Sanchez Universitat de Lleida Investigador/a
José Ramón Olarieta Universitat de Lleida Profesor/a Titular
Youcef Allaoui Universitat de Vic Profesor/a Contratado/a
Sarah Khan Universitat de Vic Profesor/a Contratado/a
Josep Rost Universitat de Vic Profesor/a Contratado/a
Richard Samson Universitat de Vic Profesor/a Contratado/a
Jon Arrizabalaga CSIC – Barcelona Investigador/a
Núria Agulló Universitat Ramon Llull Investigador/a
Montserrat Sòria Universitat Ramon Llull Investigador/a
Gianluca Grimalda Universitat Jaume I Profesor/a Contratado/a
Alejandro Pozo Universitat Jaume I Profesor/a Contratado/a
Alejandro Moreno Universitat Jaume I Profesor/a Contratado/a
Ana M. Prats Universitat Jaume I Profesor/a Contratado/a
Ramon Cardona Universitat Jaume I Profesor/a Contratado/a
Amador Iranzo Universitat Jaume I Profesor/a Contratado/a
Miguel Martinez Universitat Jaume I Profesor/a Titular
Artur Aparici Castillo Universitat Jaume I Profesor/a Titular
Claudia Varella Universitat Jaume I Investigador/a
Sonia Kuek Universitat de València Profesor/a Contratado/a
Carlos Fuertes Universitat de València Profesor/a Contratado/a
Vicent Horcas Universitat de València Profesor/a Contratado/a
Miguel Angel García Universitat de València Profesor/a Titular
Alberto García Universitat de València Profesor/a Titular
Núria Garro Universitat de València Profesor/a Titular
Julián Sanz Universitat de València Profesor/a Titular
Aurelio Martí Universitat de València Investigador/a
Vega Rodríguez-Flores Universitat de València Investigador/a
David G. Pérez Universitat de València Investigador/a
Jorge Ramos Universitat de València Investigador/a
Javier Esteve Universitat de València Investigador/a
Gemma Peña Universitat Politècnica de València Profesor/a Contratado/a
Ed Turney Universitat Politècnica de València Profesor/a Titular
Adrià Giménez Universitat Politècnica de València Investigador/a
Emilio Granell Universitat Politècnica de València Investigador/a
Anas Saadeddin Universitat Politècnica de València Investigador/a
Jon Ander Gómez Universitat Politècnica de València Profesor/a Titular
Teófilo Gallega Escuela Oficial de Idiomas de Valencia Profesor/a Titular
Cristina Amérigo Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
Fernando Ballenilla Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
David Ballester Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
Javier Barreda Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
Cristina García Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
María José Estela Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
Carlos Gómez Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
Mostapha Jarmouni Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
Soledad Ruiz de la Cuesta Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
Felipe Sánchez Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
Luis Mora Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
Víctor Domínguez Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
José Gonzalo Alcalá Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
Samuel Ortiz Pérez Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
Cristina García Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
Carlos J. Villagrá Universidad de Alicante Profesor/a Titular
Francisco José Torres Universidad de Alicante Profesor/a Titular
Jesús Zanón Universidad de Alicante Profesor/a Titular
Begoña San Miguel Universidad de Alicante Profesor/a Titular
Ignacio Alvarez-Ossorio Universidad de Alicante Profesor/a Titular
Jose Cutillas Universidad de Alicante Profesor/a Titular
Moisés Hidalgo Universidad de Alicante Profesor/a Titular
Fernando Ramos Universidad de Alicante Profesor/a Titular
Miguel Romá Universidad de Alicante Profesor/a Titular
Beatriz Luna Universidad de Alicante Investigador/a
Miguel Mesa del Castillo Universidad de Alicante Investigador/a
Margalida Capellà Universitat de les Illes Balears Profesor/a Contratado/a
Magdalena Jaume Universitat de les Illes Balears Profesor/a Contratado/a
Marc Morell Universitat de les Illes Balears Profesor/a Contratado/a
Jaume Guiscafrè Universitat de les Illes Balears Profesor/a Titular
Laura Camargo Universitat de les Illes Balears Profesor/a Titular
Héctor Grad Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Contratado/a
Gemma Ubasart Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Contratado/a
Carloa Varea Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Contratado/a
Marta García Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Contratado/a
Eduardo Melero Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Contratado/a
Fernando Garcia Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Contratado/a
Carmen Almendros Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Contratado/a
Alicia Campos Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Contratado/a
Natalia Ruiz Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Contratado/a
Manuel Tapia Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Contratado/a
Itziar Ruiz-Gimenez Arrieta Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Contratado/a
Francisco Moscoso Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Titular (Director del Dpto.)
Jose Francisco Fernandez Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Titular
Ignacio Gutiérrez de Terán Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Titular
Waleed Saleh Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Titular
Ana I. Planet Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Titular
Carlos Taibo Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Titular
Gonzalo Fernández Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Titular
Luz Gómez Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Titular
Francisco Moscoso Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Titular
Angeles Ramirez Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Titular
Carlos Piera Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Titular (pre-jubilado)
Carmen Rodríguez Universidad Autónoma de Madrid Investigador/a
Erika Cerrolaza Universidad Autónoma de Madrid Investigador/a
Esther Farnós Universidad Autónoma de Madrid Investigador/a
Mar Gijón Universidad Autónoma de Madrid Investigador/a
Laura Galián Universidad Autónoma de Madrid Investigador/a
Nagore García Universidad Autónoma de Madrid Investigador/a
Alejandra Ortega Universidad Autónoma de Madrid Investigador/a
Laurence Thieux Universidad Autónoma de Madrid Investigador/a
Simon Pickin Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Eduardo Díaz Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Ángeles Diez Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Jon Sanz Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Isaías Barreñada Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Carlos Vidales Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Almudena Cabezas Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Adil Moustaoui Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Enrique Casais Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Jorge Marco Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Bibiana Medialdea Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Daniel Albarracín Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Jesús Escribano Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Juan Ignacio Castien Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Diego Guerrero Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Francisco Sanchez Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Ana Boned Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Armando Fernández Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Antonio Palazuelos Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
José Antonio Sanahuja Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Inmaculada Vellosillo Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Pedro López Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Paloma González Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Wenceslao Castañares Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Francisco Bernete Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Jesus Fidel Gonzalez Rouco Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Javier Maestro Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Juan Martos Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Carlos Fernández Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Juan Carlos Monedero Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Federico Arbós Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Maria de la Orden Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Alejandro Moreno Universidad Complutense de Madrid Investigador/a
Felipe Vidales Universidad Complutense de Madrid Investigador/a
Angela Hidalgo Universidad Complutense de Madrid Investigador/a
Irene Fernández Universidad Complutense de Madrid Investigador/a
Justo Carracedo Universidad Politécnica de Madrid Profesor/a Titular
Fernando García Universidad Politécnica de Madrid Investigador/a
Silvina Ribotta Universidad Carlos III de Madrid Profesor/a Contratado/a
Ana Manero Universidad Carlos III de Madrid Profesor/a Titular
Rafael Escudero Universidad Carlos III de Madrid Profesor/a Titular
Carmen Pérez Universidad Carlos III de Madrid Profesor/a Titular
Fabià Díaz Universidad Carlos III de Madrid Investigador/a
Pablo Revuelta Universidad Carlos III de Madrid Investigador/a
Alejandro de la Viuda Universidad Camilo José Cela Profesor/a Contratado/a
Darío Pérez Universidad Camilo José Cela Profesor/a Contratado/a
Lidón Soriano Universidad Camilo Jose Cela Profesor/a Contratado/a
Amanda Núñez Universidad Nacional de Educación a Distancia Investigador/a
Jaime Pastor Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor/a Titular
Agustin Velloso Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor/a Titular
Angeles Manjarrés Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor/a Titular
Esther López Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor/a Contratado/a
Mª José Sánchez Universidad Rey Juan Carlos Profesor/a Titular
Luis Alonso Universidad Rey Juan Carlos Profesor/a Titular
Laura Nuño Universidad Rey Juan Carlos Profesor/a Titular
J Carlos García Consejo Superior de Investigaciones Científicas Investigador/a
Yolanda Aixela Consejo Superior de Investigaciones Científicas Profesor/a Titular
Xavier Terradas Consejo Superior de Investigaciones Científicas Profesor/a Titular
Carmen García Universidad de Oviedo Profesor/a Titular
Jorge Rodriguez Universidad de Oviedo Profesor/a Titular
Ignacio Ferrando Universidad de Cadiz Profesor/a Titular
Beltrán Roca Universidad de Cádiz Profesor/a Contratado/a
Pilar Lirola Universidad de Cadiz Profesor/a Titular
Kamal Mrabet Universidad de Castilla-La Mancha Investigador/a
Fernando Rovetta Universidad de Castilla-La Mancha Profesor/a Contratado/a
Maria Díaz Universidad de Castilla-La Mancha Profesor/a Contratado/a
Luis Miguel Pérez Universidad de Castilla-La Mancha Profesor/a Contratado/a
Bárbara Azaola Universidad de Castilla-La Mancha Profesor/a Contratado/a
Félix Díaz Universidad de Castilla-La Mancha Profesor/a Contratado/a
Sara García Universidad de La Laguna Profesor/a Contratado/a
Francisco Javier Sánchez Universidad de La Laguna Profesor/a Contratado/a
Fernando Sabaté Universidad de La Laguna Profesor/a Contratado/a
José Abu-Tarbush Universidad de La Laguna Profesor/a Titular
Maravillas Aguiar Universidad de La Laguna Profesor/a Titular
Domingo Garí Universidad de La Laguna Profesor/a Titular
Juvenal Padrón Universidad de La Laguna Profesor/a Titular
Jorge Rodríguez Universidad de La Laguna Profesor/a Titular
Fernando Díaz Universidad de La Rioja Profesor/a Titular
Esperanza Fernández Universidad de León Profesor/a Titular
Enrique Diez Universidad de León Profesor/a Titular
Juan A. Macías Universidad de Granada Profesor/a Contratado/a
Carlos Jerez Universidad de Granada Profesor/a Contratado/a
Alberto Matarán Universidad de Granada Profesor/a Contratado/a
Aly Tawfik Universidad de Granada Profesor/a Contratado/a
Mª Angustias Parejo Universidad de Granada Profesor/a Titular
Soledad Vieitez Universidad de Granada Profesor/a Titular
Adelina Sánchez Universidad de Granada Profesor/a Titular
Julia María Universidad de Granada Profesor/a Titular
Indalecio Lozano Universidad de Granada Profesor/a Titular
Nadia Hindi Universidad de Granada Investigador/a
Lidya Jareño Universidad de Granada Investigador/a
Jose María López Universidad de Granada Investigador/a
Alicia Sanchez Universidad de Granada Investigador/a
Luis Torrego Universidad de Valladolid Profesor/a Titular
Mercedes Vallejo Universidad de Valladolid Profesor/a Titular
Pablo Pérez Universidad de Valladolid Investigador/a
Manuela Serrano Universidad de Valladolid Investigador/a
Luis Javier Miguel Universidad de Valladolid Profesor/a Titular
Daniel Cascado Universidad de Sevilla Profesor/a Contratado/a
Free Espinosa Universidad de Sevilla Profesor/a Contratado/a
Javier García-Aguilera Universidad de Sevilla Profesor/a Contratado/a
Anna Raventós Universidad de Sevilla Profesor/a Contratado/a
Alberto Heredia Universidad de Sevilla Profesor/a Contratado/a
Joaquín Márquez Universidad de Sevilla Profesor/a Contratado/a
Susana Moreno Universidad de Sevilla Profesor/a Contratado/a
Ana María Rincón Universidad de Sevilla Profesor/a Contratado/a
Marta Soler Universidad de Sevilla Profesor/a Contratado/a
Inmaculada Rodríguez Universidad de Sevilla Profesor/a Contratado/a
María Márquez Universidad de Sevilla Profesor/a Contratado/a
Pedro Cano Universidad de Sevilla Profesor/a Titular
David Benivides Universidad de Sevilla Profesor/a Titular
Francisco F. García Universidad de Sevilla Profesor/a Titular
José Eduardo García Universidad de Sevilla Profesor/a Titular
Emilio Rosales Universidad de Sevilla Profesor/a Titular
Jesús Castillo Universidad de Sevilla Profesor/a Titular
Maria Jose Lera Universidad de Sevilla Profesor/a Titular
David Sanchez Universidad de Sevilla Profesor/a Titular
Agueda Parra Universidad de Sevilla Profesor/a Titular
Miguel Vázquez Universidad de Sevilla Profesor/a Titular
Miguel Ángel Olalla Universidad de Sevilla Profesor/a Titular
Clara Mª Thomas Universidad de Sevilla Profesor/a Titular
M. Trinidad Galiana Universidad Hispalense de Sevilla Profesor/a Titular
Carlos Aymerich Universidade da Corunha Profesor/a Titular
Neves Arza Universidade da Corunha Profesor/a Titular
Rosa Santorum Universidade da Corunha Profesor/a Titular
Xulio Ferreiro Universidade da Corunha Profesor/a Titular
Jose Angel Brandariz Universidade da Corunha Profesor/a Titular
Agustina Iglesias Universidade da Corunha Investigador/a
Fuco Sanjiao Universidad Santiago de Compostela Profesor/a Titular
Vítor Vaqueiro Universidad Santiago de Compostela Profesor/a Titular
Xesús Veiga Universidad Santiago de Compostela Profesor/a Contratado/a
Rosa Mª Verdugo Universidad Santiago de Compostela Profesor/a Contratado/a
Angela Troitiño Universidad Santiago de Compostela Profesor/a Titular
Miguel Ángel Manzano Universidad de Salamanca Profesor/a Titular
Fernando Beltrán Universidad de Salamanca Profesor/a Titular
Servando Corrales Universidad de Salamanca Profesor/a Titular
Laura Gago Universidad de Salamanca Investigador/a
Alicia Muñoz Universidad de Salamanca Investigador/a
Jose Mª Rivadeneyra Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Patxi Azpillaga Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Contratado/a
Ander Gutierrez-Solana Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Contratado/a
Joseba Makazaga Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Contratado/a
Francisco Javier Ruiz de Arcaute Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Contratado/a
Maite Serna Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Contratado/a
Jesús M. Pérez Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Contratado/a
Rosa Lago Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Contratado/a
Imanol Telleria Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Contratado/a
Maite Muñoz de Morales Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Contratado/a
Olatz Arregi Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Contratado/a
Asier Blas Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Contratado/a
Jorge Gutiérrez Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Contratado/a
Antonio Duplá Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Anton Borja Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Jesus Garay Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Ana Aguirre Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Juan Hernandez Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Karlos Pérez Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Uri Ruiz Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Jesús Ibáñez Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
José Javier Díaz Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Koldo Irurzun Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Felisa Arbizu Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
José Miguel de la Fuente Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Begoña Errasti Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Efren Areskurrinaga Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Beatriz Garai Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Javier Arostegi Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Imanol Usandizaga Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Maria José Alonso Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Leila Abu-Shams Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
María Ruiz Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Investigador/a
Zuria Ollo Universidad Pública de Navarra Profesor/a Contratado/a
Txuri Ollo Universidad Pública de Navarra Profesor/a Contratado/a
Alicia Chicharro Universidad Pública de Navarra Profesor/a Contratado/a
Javier Erro Universidad Pública de Navarra Profesor/a Contratado/a
César Layana Universidad Pública de Navarra Profesor/a Contratado/a
Sergio García Universidad Pública de Navarra Investigador/a
Maria Giulia Di Carlo Universidad de Deusto Investigador/a
Antonio Giménez Universidad de Murcia Profesor/a Contratado/a
Lidia Fernández Universidad de Murcia Profesor/a Contratado/a
Yigal Allon Universidad de Murcia Investigador/a
Jordi Ortiz Fundación para la Investigación y la Docencia Mª Angustias Giménez Investigador/a
Sara Sánchez Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria Profesor/a Titular
Jorge Lirola Universidad de Almería Profesor/a Titular
Celia Nespral Universidad de Cantabria Profesor/a Titular
Felicitas Merino Universidad de Cantabria Profesor/a Titular
Nasara Cabrera Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Investigador/a
Carmelo Faleh Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Profesor/a Contratado/a
M. Koldobike Velasco Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Profesor/a Contratado/a
Lourdes Urbaneja Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Profesor/a Titular
Ángel Rodríguez Universidade de Vigo Profesor/a Contratado/a
Adela M Sánchez Universidade de Vigo Profesor/a Contratado/a
Julia Carballo Universidade de Vigo Profesor/a Contratado/a
Amelia Verdejo Universidade de Vigo Profesor/a Titular
Magdalena Barahona Universidade de Vigo Profesor/a Titular
José Santos Universidade de Vigo Profesor/a Titular
Maite Solas Universidad de Zaragoza Profesor/a Titular
Andrea Andújar Universidad Pablo de Olavide Investigador/a
Agustín Coca Universidad Pablo de Olavide Profesor/a Contratado/a
Gwendoline De Oliveira Neves Universidad Pablo de Olavide Profesor/a Contratado/a
Cristina Fernández Universidad Pablo de Olavide Profesor/a Contratado/a
José María Valcuence Universidad Pablo de Olavide Profesor/a Titular
María Jesús Beltrán Universidad Pablo de Olavide Investigador/a
Angel Sanz Universidad de Zaragoza Profesor/a Titular
Jose Ramon Solans Universidad de Zaragoza Profesor/a Titular
Miguel Lopez Universidad de Málaga Profesor/a Contratado/a
Salvador Arijo Universidad de Málaga Profesor/a Contratado/a
Begoña Espejo Universidad de Málaga Profesor/a Contratado/a
Javier Díaz Universidad de Málaga Investigador/a
Jamil Mahmoud Universidad de Alcalá Profesor/a Contratado/a
Carlos Villán Universidad de Alcalá Profesor/a Contratado/a
Ana María Carrillo Universidad Nacional Autónoma de México Profesor/a Contratado/a
Ethelia Ruiz Instituto Nacional de Antropología e Historia México Profesor/a Titular
Laura Navarro Université Paris 8 Investigador/a
Andrés Monares Universidad de Chile Profesor/a Contratado/a
Fruela Fernandez University of Hull, UK Profesor/a Contratado/a
Eduardo Velázquez Helmholtz Zentrum für Unweltforschung Investigador/a
Nombre Universidad Categoría
Oscar Mateos Universidad Complutense de Madrid PAS
Belen Moreno Universidad Complutense de Madrid PAS
Purificación Bootello Universidad Complutense de Madrid PAS
Natalio Ramos Universidad Complutense de Madrid PAS
Carlos Miguel Corral Universidad Complutense de Madrid PAS
Emilio Hornero Universidad Complutense de Madrid PAS
José Manuel Lorenzo Universidad Complutense de Madrid PAS
María Esther Quiñones Universidad Complutense de Madrid PAS
Encarnación de la Cruz Universidad Complutense de Madrid PAS
María Jesús Gila Universidad Complutense de Madrid PAS
Natividad Tera Universidad Autónoma de Madrid PAS
Ana Lledó Universidad de Alicante PAS
Antonia García Universidad de Alicante PAS
Carlos Martínez-Romero Universidad de Alicante PAS
Daniel Sanz Universidad de Alicante PAS
Empar Herrero Universidad de Alicante PAS
Encarnación González Universidad de Alicante PAS
Israel Morales Universidad de Alicante PAS
Ricard Carbonell Universidad de Alicante PAS
Vanessa Pinilla Universidad de Alicante PAS
Vicenten Esteve Universidad de Alicante PAS
Gerardo Fuentes Universidad de Alicante PAS
Gregorio Cobo Universidad de Sevilla PAS
Adolfo Luis García Universidad de Sevilla PAS
Ana Garcia Universidad de Sevilla PAS
Belén Ramírez Universidad de Sevilla PAS
Carlos Fdo. Ruiz Universidad de Sevilla PAS
Concepción Asencio Universidad de Sevilla PAS
Manuel Martínez Universidad de Sevilla PAS
Mercedes Aguilar Universidad de Sevilla PAS
Miguel Ángel Romero Universidad de Sevilla PAS
Soledad Contreras Universidad de Sevilla PAS
Valle Cera Universidad de Sevilla PAS
Carmen Duce Universidad de Valladolid PAS
Ana Belén Martínez Universidad de Vigo PAS
Ángeles López Universidad de Vigo PAS
Mª Rogelia Sanandres Universidad de Vigo PAS
Xoan Manuel Cebro Universidad de Vigo PAS
Alberto Garcia Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea PAS
Aurora Juaristi Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea PAS
Joseba Mstia Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea PAS
Lidia Rekagorri Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea PAS
Maria Carmen Largacha Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea PAS
Elena Martínez Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertistatea PAS
Marta Mtz. de Antoñana Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertistatea PAS
Mikel Labeaga Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertistatea PAS
Susana Andino Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea PAS
Ana Pérez Universidad Nacional de Educación a Distancia PAS
Marta Giménez Universidad Nacional de Educación a Distancia PAS
Albert Forés Universitat Autònoma de Barcelona PAS
Anna Carbonell Universitat Autònoma de Barcelona PAS
Enric Sala Universitat Autònoma de Barcelona PAS
Eva López Universitat Autònoma de Barcelona PAS
Juanjo Bravo Universitat Autònoma de Barcelona PAS
Lluís Perarnau Universitat Autònoma de Barcelona PAS
Lucia Martin Universitat Autònoma de Barcelona PAS
M Jose Blaya Universitat Autònoma de Barcelona PAS
Pep Sansó Universitat Autònoma de Barcelona PAS
Maria Dolors Cabrera Universitat de Barcelona PAS
Elena Jacas Universitat de Barcelona PAS
Josep Maria Marimon Universitat de Barcelona PAS
Maria Teresa Lopez Universitat de Barcelona PAS
Esperança Artero Universitat de Barcelona PAS
Lola Harana Universitat de Barcelona PAS
Marta Fornaguera Universitat de Barcelona PAS
Rosa Tur Universitat de Barcelona PAS
Ramon Arques Universitat de Barcelona PAS
Sònia Burgell Universitat de Barcelona PAS
Jocelyne Medrano Universitat de Barcelona PAS
Sergi Moreno Universitat de Barcelona PAS
Carmen Vicens Universitat de Barcelona PAS
María Jesús Rodríguez Universitat de Barcelona PAS
Mònica Anglada Universitat de Barcelona PAS
Joan Miquel Universitat de Barcelona PAS
Neus Couselo Universitat de Barcelona PAS
Silvia Pérez Universitat de Barcelona PAS
Mercè Bruguera Universitat de Barcelona PAS
Eunice Tudela Universitat de Barcelona PAS
Anna Portell Universitat de Barcelona PAS
Juan Benito González Universitat de Barcelona PAS
Julia Baquero Universitat de Barcelona PAS
Mª Mercedes Aguilar Universitat de Barcelona PAS
Victoria Lerroux Universitat de Barcelona PAS
Angels Casals Universitat de Girona PAS
Francesc Anton Universitat de Girona PAS
Nora Figueras Universitat de Girona PAS
Ramon Boix Universitat de Girona PAS
Alba Panisello Universitat de Lleida PAS
Ana Castro Universitat de Lleida PAS
Carme Oliva Universitat de Lleida PAS
Armand Congost Universitat de València Estudi General PAS
Oscar Navarro Universitat Jaume I PAS
Cristina Vaquer Universitat Oberta de Catalunya PAS
Xavier Duran Universitat Oberta de Catalunya PAS
Alan Lounds Universitat Politècnica de Catalunya PAS
Alessandro Meluni Universitat Politècnica de Catalunya PAS
Esther Oteo Universitat Politècnica de Catalunya PAS
Francisca Calderón Universitat Politècnica de Catalunya PAS
Francisco Javier Morillas Universitat Politècnica de Catalunya PAS
Marc Jamal Universitat Politècnica de Catalunya PAS
Maider Agirre Universitat Politècnica de València PAS
Nombre Universidad
Confederación General del Trabajo (CGT) – Estado español
Confederación Intersindical – Estado español
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) – Catalunya
Confederación sindical Solidaridad Obrera (SO) – Estado español
Coordinadora Obrera Sindical (COS) Universitat de Barcelona
Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) Universidad de Sevilla
Sindicato de Trabajadores de la Universidad del País Vasco (STEE-EILAS) Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Comités Abertos (Organización do estudantado galego) Universidade de Santiago de Compostela
Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) Diversas universidades catalanas
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) Diversas universidades catalanas
Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales Universidad Autónoma de Madrid
Universidades contra la crisis Unicrisis
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte Diversas universidades del estado español
Colectivo Rise UP Universidad Carlos III de Madrid
Assemblea Estudiants de Medicina Universidad Autònoma de Barcelona
Asociación Estudiantes de Económicas Universidad Autónoma de Madrid
Autónomos por Palestina Universidad Autónoma de Madrid
Asamblea Universitaria por Palestina de Alicante (AUPA) Universidad de Alicante
Asociación Canaria de Economía Alternativa Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Grupo de Cooperación Sevilla-Palestina Universidad de Sevilla
Asemblea por la Defensa da Universidade de Vigo Universidade de Vigo
Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano (OACU) Universitat de Barcelona
Taula per Palestina Universitat de les Illes Balears
Complicitats que maten Universitat de Vic
Asociación Iberoamericana pro Derechos Humanos de Castilla-La Mancha (AIADH-CLM)
Asociación Palestina Biladi
Asociación Galaico Árabe – Jenin
Justicia para Gaza

No se incluye el nombre de los estudiantes ante el gran volumen de firmas recibidas.

Anuncios
Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

Agiria + Sinatzeko formularioa + Sinatzaileen zerrenda

2005 urtean palestinar gizarte zibiletik jaiotako Boikot, Desinbertsioak eta Zigorrak (BDS ingelesez) kanpainaren barruan, Palestinaren aldeko BDS akademikoa kolektiboak sinadura eta atxikimendu kanpaina bultzatu du. Palestinarren deialdia zabaltzen doa eta Israelek Palestinar gizartearen eskubideak errespeta ditzan eta Nazio Batuen ebazpenak eta nazioarteko legedia bete ditzan presio tresna baliagarria bilakatzen ari da. Gure ustetan, mundu akademikoa ezin da eztabaida honetatik kanpo geratu. BDS kanpainak ERAKUNDE akademiko israeldarrei egiten die dei  eta ez bertako akademikoei. BDS mugimenduaren inguruko informazio gehiago: estekaesteka, esteka eta esteka.

Agiria 1.100 pertsonek sinatu dute, hauetatik 500 irakasle eta ikertzaileak direkarik. Neurri honetako atxikimendurik ez da ezagutzen Europan eta ziur gaude oraindik ere gora egingo duela.

Manifestua norbanakoek (PDI, PIF, PAS, ikasleak) naiz kolektiboek (ikasle eta langile sindikatu, ikerketa talde, deparrtamentu, eskola, ikerketa erakunde, etab.) sina dezakete.

2014ko Maiatzak 15ean, Nakba egunean, Estatuko hiri ezberdinetan kanpaina honen emaitzak azalduko ditugu prentsa aurrean. Era berean, agiria eta atxikimenduak Errektore eta estatuko unibertsitate politikako arduradunei bidaliko zaizkie.

Kontaktua: bdspbai@gmail.com. Dagoeneko sinatu baduzu eta zure izena zerrendan ez bada ageri EZ sinatu berriz mesedez; sinadurak aldizka eguneratzen dira.

Sinatu eta zabaldu!

Unibertsitateak eta israelgo Apartheida: konplizidadearekin amaitu dezagun

Unibertsitateko kideak garen moduan, palestinako unibertsitate eta gizarte eragileek egin duten Israelgo Estatuari Boikot, Desinbertsio eta Zigorren Kanpainaren deialdiarekin bat egiten dugu, kanpaina hau, lsrael Nazioarteko Legedia bete dezan presionatzeko modu baketsu eta eraginkorra delako. Isralego estatuak giza eskubideak etengabe urratzeagatik eta baita nazioarteko eragile eta estatuek nazioarteko legedia Israeli inposatzeko ezintasunagatik hasi zen 2005ean BDS Kanpaina hau.

Hegoafrikako Apartheidarekin amaitzeko egin zen nazioarteko boikot kanpaina du eredu eta gaur arte hainbat ekintzaileren babesa izan du, Bakearen Nobel sariduna izandako Desmond Tuturena, Jewish Voice for Peace erakunde judutarrena eta hainbat irakasle israeldarrena, besteak beste. Nazioarteko herrialdeek herri palestinarraren giza eskubideak errespetatzeko, BDS Kanpaina, presioa egiteko tresna eraginkorra eta baketsua dela erakutsi du.

BDS Kanpainaren baitan sortzen da boikot akademikoa sustatzeko beharra. Izan ere, israelgo unibertsitateek herri palestinarraren kontrako okupazio eta apartheid politikak bermatzen eta babesten dituzte, israelgo ejerzitoarekin lankidetzan diharduz eta ikasle palestinarren kontrako diskriminazio politikak bultzatuz.

Honegatik guztiagatik eta Israelgo Estatuak naziorteko zuzenbidea eta Nazio Batuetako legezkotasunak betetzen ez dituen bitartean, hurrengo neurriak har daitezen eskatzen dugu:

 • Europako Batzordeak eta Europar Batasuneko kideak diren herrialdeen gobernuek Israelgo Estatuarekiko dituzten lehentasunezko akordioak bertan behera ustea eta unibertsitateek eta israelgo ikerketa zentroek europako ikerketa eremura sartzeko dituzten lehentasunei luzamendu bat ezartzea. Luzamendu hau EBko araudia betetzea suposatzen du, sarbidea eta onarpena giza eskubideen errespetatzeak baldintzatzen baitu (EB-Israel Euro-Mediterranear Elkartearen Hitzarmena, 2. artikulua).
 • Europako Batzordeak bere araudia betetzen ez duen bitartean Estatu espainoleko eta erkidegoetako gobernuei zein alderdi politikoei, Europako Batzordea presionatzea eskatzen diegu, bere araudia bete dezan eta baita  luzamendua aplikatzeko beharrezkoak diren neurriak har ditzan ere.
 • Unibartsitatearen eremuan presionatzeko dugun modurik eragikorrena eta munduko unibertsitate askotan inguruko herrien konponbide justu batean sinesten dutenek erabiltzen dutena, hurrengoa da: boikot akademikoa. Kanpaina honekin bat eginez, gure unibetsitate eta israelgo unibertsitateen arteko harremanak bertan behera ustea eskatzen dugu Israelgo Estatuak Nazioarteko Zuzenbidea  eta Nazio Batuetako legezkotasunak bete arte. Era berean, herri palestinarraren giza eskubide, politiko eta sozialen alde ausardiaz borrokatzen duten israelgo pertsonekin -unibertsitarioak izan edo ez- elkartasuna adierazten dugu.

Sinatzeko: hemen

l

Nombre Universidad Categoría
Miren Etxezarreta Universitat Autònoma de Barcelona Catedrático/a
Ramon Garrabou Universitat Autònoma de Barcelona Catedrático/a
Josep López Universitat Autònoma de Barcelona Catedrático/a
Vicenç Lull Universitat Autònoma de Barcelona Catedrático/a
Quim Brugué Universitat Autònoma de Barcelona Catedrático/a
Joaquim Miguel Universitat Autònoma de Barcelona Catedrático/a
Francesc Morata Universitat Autònoma de Barcelona Catedrático/a
Pere Solà Universitat Autònoma de Barcelona Catedrático/a
Joan Subirats Universitat Autònoma de Barcelona Catedrático/a
Antoni F. Tulla Universitat Autònoma de Barcelona Catedrático/a
Xavier Úcar Universitat Autònoma de Barcelona Catedrático/a
Ramon Canal Universitat de Barcelona Catedrático/a
Anna Badia Universitat de Barcelona Catedrático/a
Carmina Saldaña Universitat de Barcelona Catedrático/a
Maria Borja Universitat de Barcelona Catedrático/a
Anna Maria Solanas Universitat de Barcelona Catedrático/a
César Picado Universitat de Barcelona Catedrático/a
Guillem Feixas Universitat de Barcelona Catedrático/a
Maria Casado Universitat de Barcelona Catedrático/a
Teresa Crespo Universitat de Barcelona Catedrático/a
Ramon Sanchez Universitat de Barcelona Catedrático/a
Mariano Alemany Universitat de Barcelona Catedrático/a
José Antonio Estevez Universitat de Barcelona Catedrático/a
Juan-Ramón Capella Universitat de Barcelona Catedrático/a
Josep Maria Casas Universitat de Barcelona Catedrático/a
Antoni Domenech Universitat de Barcelona Catedrático/a
Cesáreo Rodríguez-Aguilera Universitat de Barcelona Catedrático/a
Enric Tello Universitat de Barcelona Catedrático/a
Josep Fontana Universitat Pompeu Fabra Catedrático/a
Joan Josep Pujadas Universitat Rovira i Virgili Catedrático/a
Dolors Comas d’Argemir Universitat Rovira i Virgili Catedrático/a
Emili Junyent Universitat de Lleida Catedrático/a
Pau Monterde Institut del Teatre Catedrático/a
Jordi Borja Universitat Oberta de Catalunya Catedrático/a
Fernando Casas Universitat Jaume I Catedrático/a
Consol Aguilar Universitat Jaume I Catedrático/a
Ferran López Universitat de València Catedrático/a
Josep-Antoni Ybarra Universidad de Alicante Catedrático/a
José Antonio Segrelles Universidad de Alicante Catedrático/a
Leticia Álvarez Universidad Autónoma de Madrid Catedrático/a
Iñaki Urdanibia Universidad Autónoma de Madrid Catedrático/a
Fernando Andrés Universidad Autónoma de Madrid Catedrático/a
Carmen Ruiz Universidad Autónoma de Madrid Catedrático/a
Ramón Ramos Universidad Complutense de Madrid Catedrático/a
Margarita Martínez Universidad Complutense de Madrid Catedrático/a
Antonio Ortiz-Arce Universidad Complutense de Madrid Catedrático/a
Julio González Universidad Complutense de Madrid Catedrático/a
Pilar Sanchez Universidad Complutense de Madrid Catedrático/a
Gonzalo Abril Universidad Complutense de Madrid Catedrático/a
Jorge Fonseca Universidad Complutense de Madrid Catedrático/a
Joaquín Martínez Universidad Politécnica de Madrid Catedrático/a
Julio Usaola Universidad Carlos III de Madrid Catedrático/a
Alicia Duran Consejo Superior de Investigaciones Científicas Catedrático/a
Jesús Aller Univerdidad de Oviedo Catedrático/a
Jose Manuel Paredes Universidad de Oviedo Catedrático/a
Berta Valdés Universidad de Castilla-La Mancha Catedrático/a
Alberto Tinaut Universidad de Granada Catedrático/a
Alfonso Masó Universidad de Granada Catedrático/a
Juan Calero Universidad de Sevilla Catedrático/a
Emma Martín Universidad de Sevilla Catedrático/a
Elvira Souto Universidade da Corunha Catedrático/a
Ramón Lopez-Suevos Universidad Santiago de Compostela Catedrático/a
Alba Moraña Universidad Santiago de Compostela Catedrático/a
Gerardo Pereira Universidad Santiago de Compostela Catedrático/a
Francisco Javier Braña Universidad de Salamanca Catedrático/a
Iñaki Barcena Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Catedrático/a
Blanca Gallo Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Catedrático/a
Pedro Marset Universidad de Murcia Catedrático/a
María Jesús Merinero Universidad de Extremadura Catedrático/a
Arturo Luis Alonzo Escuela Nacional de Antropología e Historia Catedrático/a
José Antonio Younis Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Catedrático/a
Arturo Delgado Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Catedrático/a
José Alberto Morales Universidad Nacional Autónoma de México Catedrático/a
Lourdes Beneria Cornell University Catedrático/a
David Comedi Universidad Nacional de Tucumán Catedrático/a
Vicenç Fisas Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a sobre la Pau
Hesham Abu-Sharar Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Anna Alberich Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Gregorio Álvaro Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Josep Maria Antentas Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Bernard Armstrong Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Francesc Burguet Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Montserrat Clua Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
John Etherington Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Ramon Farrés Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Ermengol Gassiot Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Anna Gil Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Neus González Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Ferran Izquierdo Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Martí López Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Enric Prat Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Antoni Pujades Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Anselm Rodrigo Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Esther Rodrigo Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Natalia Rosetti Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Sara Rovira Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Joan Segura Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Aina Tarabini-Castellani Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Javier Tébar Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Juan Francisco Delgado Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Aitor Hernández Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Raul Castaño Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Vidal Aragonés Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Anna Gabriel Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Elena Hernández Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Cristina Rihuete Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Josefina Sala Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Josefa Sabriá Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Laura Feliu Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Xavier Giró Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Arcadi Oliveres Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Marisa Presas Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Lucía Molina Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Ramon Xavier Rambla Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Alejandro Andreassi Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Maribel Andreu Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Xavier Bonal Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Jaume Botey Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Rosa Capellas Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Pedro V. Castro-Martinez Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Eva Fernàndez Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Virginia Fons Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Raúl García-Durán Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Pepa Gasull Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Isabel Gómez Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Oriol Guasch Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Isabel Guibourg Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Helena Kirchner Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Françoise Lenoir Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Martí Marín Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Margarida Massot Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Wilhelm Neunzig Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Agata Orzeszek Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Montse Pi Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Joan Pujol Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Oscar Rebollo Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Albert Recio Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Teresa Ribas Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Jaume Solà Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Joan Manuel Soriano Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Francesc Espinet Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Carlos Varias Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Felix Vazquez Universitat Autònoma de Barcelona Profesor/a Titular
Pamela Urrutia Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Joel Sans Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Elisa Berganzo Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Ivan Bordetas Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Mauro Castro Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Ivan Huerta Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Àlex Amaya Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Anna Artigas Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Laura Calvet Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Pau Casanellas Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Adrià Cases Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Laia Castelló Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Joan Coma Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Steven Forti Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Alejandro García Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Judith Jacovkis Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Víctor López Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Marc Martí Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Gal·la Ripoll Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Josep Maria Royo Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Pablo Santcovsky Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Rosa Velasco Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Nuria Fernandez Universitat Autònoma de Barcelona Investigador/a
Clara Camps Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Camila del Mármol Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Miguel Doñate Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Josep Mª Navarro Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Xavier Pedrol Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Roser Pueyo Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Pablo Romero Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Gerard Horta Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
José Fernando Mota Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
José Luis Ruiz-Peinado Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Montse Ferràs Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Miquel Fernández Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Anna Maria Medina Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Jaume Sastre Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Julio Zino Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
María José González Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Berezi Elorrieta Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Marta Ramon Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Pau Guillamet Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Tiziana Cotrufo Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Sílvia Bofill Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Clara Camps Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Teresa Adell Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Xavier Pedrol Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Xavier Ballestín Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Jordi Escartín Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Sergio De Maya Universitat de Barcelona Profesor/a Contratado/a
Aana Cristina Calpena Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Ricardo García Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Alicia Vela Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Pilar Antón Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Mercè Costa Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Rosa Tarruella Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Miquel Hernández Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Gabriel Sanz Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Camilo Fernandez Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Àngels Massip Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Maite Lopez Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Enric Espel Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
M. Carme Junyent Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Núria Rius Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Ramon Salas Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Miquel Izard Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Ma. Teresa Clavo Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Fernando González Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Francesc Cebrià Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Agustí Colom Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Anna Escofet Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Pilar Heras Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Alberto López Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Mònica Rius Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Jaume Saura Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Josep Canals Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Miguel Candel Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Manuel Delgado Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Nuria Barberan Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Trinidad Donoso Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Ramon Franquesa Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
José Mª Giral Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
José Luis Gordillo Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Beatriu Guarro Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
José Javier Labay Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Antonio Madrid Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
María Inés Massot Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Alfred Molina Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Bernat Muniesa Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Raimon Pallàs Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
José Romo Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Gabriel Sanz Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Joaquim Sempere Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Max Turull Universitat de Barcelona Profesor/a Titular
Elena Jiménez Universitat de Barcelona Investigador/a
Oriol Sabaté Universitat de Barcelona Investigador/a
Natalia Caicedo Universitat de Barcelona Investigador/a
Ida Mauro Universitat de Barcelona Investigador/a
Gonzalo González Universitat de Barcelona Investigador/a
Sonia Guedan Universitat de Barcelona Investigador/a
M Dolores Lopez Universitat de Barcelona Investigador/a
Oriol Sabaté Universitat de Barcelona Investigador/a
Miquel Fernández Universitat de Barcelona Investigador/a
Alba Barbé Universitat de Barcelona Investigador/a
Paulina Jedynak Universitat de Barcelona Investigador/a
Marco Luca Stanchieri Universitat de Barcelona Investigador/a
Oscar Monterde Universitat de Barcelona Investigador/a
Bru Laín Universitat de Barcelona Investigador/a
Laure Weill Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona Investigador/a
Ferran Aragon Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona Investigador/a
Julio Fernández Universitat Politècnica de Catalunya Profesor/a Contratado/a
Laia Haurie Universitat Politècnica de Catalunya Profesor/a Contratado/a
Pau Fernández Universitat Politècnica de Catalunya Profesor/a Contratado/a
Gemma Julio Universitat Politècnica de Catalunya Profesor/a Contratado/a
Glòria Andreu Universitat Politècnica de Catalunya Profesor/a Titular
Xavier Bohigas Universitat Politècnica de Catalunya Profesor/a Titular
Santi Boza Universitat Politècnica de Catalunya Profesor/a Titular
Assumpta Sabater Universitat Politècnica de Catalunya Profesor/a Titular
Joan Ferran Salaet Universitat Politècnica de Catalunya Profesor/a Titular
Barbara Sureda Universitat Politècnica de Catalunya Profesor/a Titular
Vicente Iranzo Universitat Politècnica de Catalunya Profesor/a Titular
Manuel Vargas Universitat Politècnica de Catalunya Profesor/a Titular
Oriol Bohigas Universitat Politècnica de Catalunya Investigador/a
Mikel Aldaba Universitat Politècnica de Catalunya Investigador/a
Raimundo Viejo Universitat Pompeu Fabra Profesor/a Contratado/a
Mariona Ferrer Universitat Pompeu Fabra Profesor/a Contratado/a
Esther Vivas Universitat Pompeu Fabra Profesor/a Contratado/a
Marcos Francisco Perez Universitat Pompeu Fabra Investigador/a
Pau Sureda Universitat Pompeu Fabra Investigador/a
Ignasi Bernat Universitat de Girona Profesor/a Contratado/a
Judit Font Universitat de Girona Profesor/a Contratado/a
Jordi de Cambra Universitat de Girona Profesor/a Titular
Gonzalo Escobar Universitat de Girona Profesor/a Titular
Pilar Albertín Universitat de Girona Profesor/a Titular
Miquel Carreras Universitat de Girona Profesor/a Titular
Jaume Portella Universitat de Girona Profesor/a Titular
Marcela Chahuan Universitat de Girona Investigador/a
Joana Soto Universitat de Lleida Profesor/a Contratado/a
Núria Camps Universitat de Lleida Profesor/a Titular
Mariona Lladonosa Universitat de Lleida Investigador/a
Gemma Casal Universitat de Lleida Investigador/a
José Sanchez Universitat de Lleida Investigador/a
José Ramón Olarieta Universitat de Lleida Profesor/a Titular
Youcef Allaoui Universitat de Vic Profesor/a Contratado/a
Sarah Khan Universitat de Vic Profesor/a Contratado/a
Josep Rost Universitat de Vic Profesor/a Contratado/a
Richard Samson Universitat de Vic Profesor/a Contratado/a
Jon Arrizabalaga CSIC – Barcelona Investigador/a
Núria Agulló Universitat Ramon Llull Investigador/a
Montserrat Sòria Universitat Ramon Llull Investigador/a
Gianluca Grimalda Universitat Jaume I Profesor/a Contratado/a
Alejandro Pozo Universitat Jaume I Profesor/a Contratado/a
Alejandro Moreno Universitat Jaume I Profesor/a Contratado/a
Ana M. Prats Universitat Jaume I Profesor/a Contratado/a
Ramon Cardona Universitat Jaume I Profesor/a Contratado/a
Amador Iranzo Universitat Jaume I Profesor/a Contratado/a
Miguel Martinez Universitat Jaume I Profesor/a Titular
Artur Aparici Castillo Universitat Jaume I Profesor/a Titular
Claudia Varella Universitat Jaume I Investigador/a
Sonia Kuek Universitat de València Profesor/a Contratado/a
Carlos Fuertes Universitat de València Profesor/a Contratado/a
Vicent Horcas Universitat de València Profesor/a Contratado/a
Miguel Angel García Universitat de València Profesor/a Titular
Alberto García Universitat de València Profesor/a Titular
Núria Garro Universitat de València Profesor/a Titular
Julián Sanz Universitat de València Profesor/a Titular
Aurelio Martí Universitat de València Investigador/a
Vega Rodríguez-Flores Universitat de València Investigador/a
David G. Pérez Universitat de València Investigador/a
Jorge Ramos Universitat de València Investigador/a
Javier Esteve Universitat de València Investigador/a
Gemma Peña Universitat Politècnica de València Profesor/a Contratado/a
Ed Turney Universitat Politècnica de València Profesor/a Titular
Adrià Giménez Universitat Politècnica de València Investigador/a
Emilio Granell Universitat Politècnica de València Investigador/a
Anas Saadeddin Universitat Politècnica de València Investigador/a
Jon Ander Gómez Universitat Politècnica de València Profesor/a Titular
Teófilo Gallega Escuela Oficial de Idiomas de Valencia Profesor/a Titular
Cristina Amérigo Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
Fernando Ballenilla Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
David Ballester Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
Javier Barreda Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
Cristina García Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
María José Estela Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
Carlos Gómez Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
Mostapha Jarmouni Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
Soledad Ruiz de la Cuesta Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
Felipe Sánchez Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
Luis Mora Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
Víctor Domínguez Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
José Gonzalo Alcalá Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
Samuel Ortiz Pérez Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
Cristina García Universidad de Alicante Profesor/a Contratado/a
Carlos J. Villagrá Universidad de Alicante Profesor/a Titular
Francisco José Torres Universidad de Alicante Profesor/a Titular
Jesús Zanón Universidad de Alicante Profesor/a Titular
Begoña San Miguel Universidad de Alicante Profesor/a Titular
Ignacio Alvarez-Ossorio Universidad de Alicante Profesor/a Titular
Jose Cutillas Universidad de Alicante Profesor/a Titular
Moisés Hidalgo Universidad de Alicante Profesor/a Titular
Fernando Ramos Universidad de Alicante Profesor/a Titular
Miguel Romá Universidad de Alicante Profesor/a Titular
Beatriz Luna Universidad de Alicante Investigador/a
Miguel Mesa del Castillo Universidad de Alicante Investigador/a
Margalida Capellà Universitat de les Illes Balears Profesor/a Contratado/a
Magdalena Jaume Universitat de les Illes Balears Profesor/a Contratado/a
Marc Morell Universitat de les Illes Balears Profesor/a Contratado/a
Jaume Guiscafrè Universitat de les Illes Balears Profesor/a Titular
Laura Camargo Universitat de les Illes Balears Profesor/a Titular
Héctor Grad Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Contratado/a
Gemma Ubasart Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Contratado/a
Carloa Varea Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Contratado/a
Marta García Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Contratado/a
Eduardo Melero Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Contratado/a
Fernando Garcia Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Contratado/a
Carmen Almendros Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Contratado/a
Alicia Campos Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Contratado/a
Natalia Ruiz Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Contratado/a
Manuel Tapia Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Contratado/a
Itziar Ruiz-Gimenez Arrieta Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Contratado/a
Francisco Moscoso Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Titular (Director del Dpto.)
Jose Francisco Fernandez Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Titular
Ignacio Gutiérrez de Terán Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Titular
Waleed Saleh Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Titular
Ana I. Planet Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Titular
Carlos Taibo Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Titular
Gonzalo Fernández Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Titular
Luz Gómez Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Titular
Francisco Moscoso Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Titular
Angeles Ramirez Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Titular
Carlos Piera Universidad Autónoma de Madrid Profesor/a Titular (pre-jubilado)
Carmen Rodríguez Universidad Autónoma de Madrid Investigador/a
Erika Cerrolaza Universidad Autónoma de Madrid Investigador/a
Esther Farnós Universidad Autónoma de Madrid Investigador/a
Mar Gijón Universidad Autónoma de Madrid Investigador/a
Laura Galián Universidad Autónoma de Madrid Investigador/a
Nagore García Universidad Autónoma de Madrid Investigador/a
Alejandra Ortega Universidad Autónoma de Madrid Investigador/a
Laurence Thieux Universidad Autónoma de Madrid Investigador/a
Simon Pickin Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Eduardo Díaz Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Ángeles Diez Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Jon Sanz Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Isaías Barreñada Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Carlos Vidales Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Almudena Cabezas Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Adil Moustaoui Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Enrique Casais Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Jorge Marco Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Bibiana Medialdea Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Daniel Albarracín Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Jesús Escribano Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Juan Ignacio Castien Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Contratado/a
Diego Guerrero Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Francisco Sanchez Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Ana Boned Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Armando Fernández Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Antonio Palazuelos Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
José Antonio Sanahuja Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Inmaculada Vellosillo Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Pedro López Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Paloma González Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Wenceslao Castañares Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Francisco Bernete Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Jesus Fidel Gonzalez Rouco Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Javier Maestro Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Juan Martos Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Carlos Fernández Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Juan Carlos Monedero Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Federico Arbós Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Maria de la Orden Universidad Complutense de Madrid Profesor/a Titular
Alejandro Moreno Universidad Complutense de Madrid Investigador/a
Felipe Vidales Universidad Complutense de Madrid Investigador/a
Angela Hidalgo Universidad Complutense de Madrid Investigador/a
Irene Fernández Universidad Complutense de Madrid Investigador/a
Justo Carracedo Universidad Politécnica de Madrid Profesor/a Titular
Fernando García Universidad Politécnica de Madrid Investigador/a
Silvina Ribotta Universidad Carlos III de Madrid Profesor/a Contratado/a
Ana Manero Universidad Carlos III de Madrid Profesor/a Titular
Rafael Escudero Universidad Carlos III de Madrid Profesor/a Titular
Carmen Pérez Universidad Carlos III de Madrid Profesor/a Titular
Fabià Díaz Universidad Carlos III de Madrid Investigador/a
Pablo Revuelta Universidad Carlos III de Madrid Investigador/a
Alejandro de la Viuda Universidad Camilo José Cela Profesor/a Contratado/a
Darío Pérez Universidad Camilo José Cela Profesor/a Contratado/a
Lidón Soriano Universidad Camilo Jose Cela Profesor/a Contratado/a
Amanda Núñez Universidad Nacional de Educación a Distancia Investigador/a
Jaime Pastor Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor/a Titular
Agustin Velloso Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor/a Titular
Angeles Manjarrés Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor/a Titular
Esther López Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor/a Contratado/a
Mª José Sánchez Universidad Rey Juan Carlos Profesor/a Titular
Luis Alonso Universidad Rey Juan Carlos Profesor/a Titular
Laura Nuño Universidad Rey Juan Carlos Profesor/a Titular
J Carlos García Consejo Superior de Investigaciones Científicas Investigador/a
Yolanda Aixela Consejo Superior de Investigaciones Científicas Profesor/a Titular
Xavier Terradas Consejo Superior de Investigaciones Científicas Profesor/a Titular
Carmen García Universidad de Oviedo Profesor/a Titular
Jorge Rodriguez Universidad de Oviedo Profesor/a Titular
Ignacio Ferrando Universidad de Cadiz Profesor/a Titular
Beltrán Roca Universidad de Cádiz Profesor/a Contratado/a
Pilar Lirola Universidad de Cadiz Profesor/a Titular
Kamal Mrabet Universidad de Castilla-La Mancha Investigador/a
Fernando Rovetta Universidad de Castilla-La Mancha Profesor/a Contratado/a
Maria Díaz Universidad de Castilla-La Mancha Profesor/a Contratado/a
Luis Miguel Pérez Universidad de Castilla-La Mancha Profesor/a Contratado/a
Bárbara Azaola Universidad de Castilla-La Mancha Profesor/a Contratado/a
Félix Díaz Universidad de Castilla-La Mancha Profesor/a Contratado/a
Sara García Universidad de La Laguna Profesor/a Contratado/a
Francisco Javier Sánchez Universidad de La Laguna Profesor/a Contratado/a
Fernando Sabaté Universidad de La Laguna Profesor/a Contratado/a
José Abu-Tarbush Universidad de La Laguna Profesor/a Titular
Maravillas Aguiar Universidad de La Laguna Profesor/a Titular
Domingo Garí Universidad de La Laguna Profesor/a Titular
Juvenal Padrón Universidad de La Laguna Profesor/a Titular
Jorge Rodríguez Universidad de La Laguna Profesor/a Titular
Fernando Díaz Universidad de La Rioja Profesor/a Titular
Esperanza Fernández Universidad de León Profesor/a Titular
Enrique Diez Universidad de León Profesor/a Titular
Juan A. Macías Universidad de Granada Profesor/a Contratado/a
Carlos Jerez Universidad de Granada Profesor/a Contratado/a
Alberto Matarán Universidad de Granada Profesor/a Contratado/a
Aly Tawfik Universidad de Granada Profesor/a Contratado/a
Mª Angustias Parejo Universidad de Granada Profesor/a Titular
Soledad Vieitez Universidad de Granada Profesor/a Titular
Adelina Sánchez Universidad de Granada Profesor/a Titular
Julia María Universidad de Granada Profesor/a Titular
Indalecio Lozano Universidad de Granada Profesor/a Titular
Nadia Hindi Universidad de Granada Investigador/a
Lidya Jareño Universidad de Granada Investigador/a
Jose María López Universidad de Granada Investigador/a
Alicia Sanchez Universidad de Granada Investigador/a
Luis Torrego Universidad de Valladolid Profesor/a Titular
Mercedes Vallejo Universidad de Valladolid Profesor/a Titular
Pablo Pérez Universidad de Valladolid Investigador/a
Manuela Serrano Universidad de Valladolid Investigador/a
Luis Javier Miguel Universidad de Valladolid Profesor/a Titular
Daniel Cascado Universidad de Sevilla Profesor/a Contratado/a
Free Espinosa Universidad de Sevilla Profesor/a Contratado/a
Javier García-Aguilera Universidad de Sevilla Profesor/a Contratado/a
Anna Raventós Universidad de Sevilla Profesor/a Contratado/a
Alberto Heredia Universidad de Sevilla Profesor/a Contratado/a
Joaquín Márquez Universidad de Sevilla Profesor/a Contratado/a
Susana Moreno Universidad de Sevilla Profesor/a Contratado/a
Ana María Rincón Universidad de Sevilla Profesor/a Contratado/a
Marta Soler Universidad de Sevilla Profesor/a Contratado/a
Inmaculada Rodríguez Universidad de Sevilla Profesor/a Contratado/a
María Márquez Universidad de Sevilla Profesor/a Contratado/a
Pedro Cano Universidad de Sevilla Profesor/a Titular
David Benivides Universidad de Sevilla Profesor/a Titular
Francisco F. García Universidad de Sevilla Profesor/a Titular
José Eduardo García Universidad de Sevilla Profesor/a Titular
Emilio Rosales Universidad de Sevilla Profesor/a Titular
Jesús Castillo Universidad de Sevilla Profesor/a Titular
Maria Jose Lera Universidad de Sevilla Profesor/a Titular
David Sanchez Universidad de Sevilla Profesor/a Titular
Agueda Parra Universidad de Sevilla Profesor/a Titular
Miguel Vázquez Universidad de Sevilla Profesor/a Titular
Miguel Ángel Olalla Universidad de Sevilla Profesor/a Titular
Clara Mª Thomas Universidad de Sevilla Profesor/a Titular
M. Trinidad Galiana Universidad Hispalense de Sevilla Profesor/a Titular
Carlos Aymerich Universidade da Corunha Profesor/a Titular
Neves Arza Universidade da Corunha Profesor/a Titular
Rosa Santorum Universidade da Corunha Profesor/a Titular
Xulio Ferreiro Universidade da Corunha Profesor/a Titular
Jose Angel Brandariz Universidade da Corunha Profesor/a Titular
Agustina Iglesias Universidade da Corunha Investigador/a
Fuco Sanjiao Universidad Santiago de Compostela Profesor/a Titular
Vítor Vaqueiro Universidad Santiago de Compostela Profesor/a Titular
Xesús Veiga Universidad Santiago de Compostela Profesor/a Contratado/a
Rosa Mª Verdugo Universidad Santiago de Compostela Profesor/a Contratado/a
Angela Troitiño Universidad Santiago de Compostela Profesor/a Titular
Miguel Ángel Manzano Universidad de Salamanca Profesor/a Titular
Fernando Beltrán Universidad de Salamanca Profesor/a Titular
Servando Corrales Universidad de Salamanca Profesor/a Titular
Laura Gago Universidad de Salamanca Investigador/a
Alicia Muñoz Universidad de Salamanca Investigador/a
Jose Mª Rivadeneyra Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Patxi Azpillaga Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Contratado/a
Ander Gutierrez-Solana Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Contratado/a
Joseba Makazaga Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Contratado/a
Francisco Javier Ruiz de Arcaute Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Contratado/a
Maite Serna Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Contratado/a
Jesús M. Pérez Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Contratado/a
Rosa Lago Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Contratado/a
Imanol Telleria Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Contratado/a
Maite Muñoz de Morales Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Contratado/a
Olatz Arregi Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Contratado/a
Asier Blas Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Contratado/a
Jorge Gutiérrez Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Contratado/a
Antonio Duplá Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Anton Borja Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Jesus Garay Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Ana Aguirre Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Juan Hernandez Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Karlos Pérez Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Uri Ruiz Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Jesús Ibáñez Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
José Javier Díaz Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Koldo Irurzun Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Felisa Arbizu Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
José Miguel de la Fuente Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Begoña Errasti Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Efren Areskurrinaga Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Beatriz Garai Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Javier Arostegi Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Imanol Usandizaga Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Maria José Alonso Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
Leila Abu-Shams Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Profesor/a Titular
María Ruiz Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea Investigador/a
Zuria Ollo Universidad Pública de Navarra Profesor/a Contratado/a
Txuri Ollo Universidad Pública de Navarra Profesor/a Contratado/a
Alicia Chicharro Universidad Pública de Navarra Profesor/a Contratado/a
Javier Erro Universidad Pública de Navarra Profesor/a Contratado/a
César Layana Universidad Pública de Navarra Profesor/a Contratado/a
Sergio García Universidad Pública de Navarra Investigador/a
Maria Giulia Di Carlo Universidad de Deusto Investigador/a
Antonio Giménez Universidad de Murcia Profesor/a Contratado/a
Lidia Fernández Universidad de Murcia Profesor/a Contratado/a
Yigal Allon Universidad de Murcia Investigador/a
Jordi Ortiz Fundación para la Investigación y la Docencia Mª Angustias Giménez Investigador/a
Sara Sánchez Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria Profesor/a Titular
Jorge Lirola Universidad de Almería Profesor/a Titular
Celia Nespral Universidad de Cantabria Profesor/a Titular
Felicitas Merino Universidad de Cantabria Profesor/a Titular
Nasara Cabrera Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Investigador/a
Carmelo Faleh Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Profesor/a Contratado/a
M. Koldobike Velasco Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Profesor/a Contratado/a
Lourdes Urbaneja Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Profesor/a Titular
Ángel Rodríguez Universidade de Vigo Profesor/a Contratado/a
Adela M Sánchez Universidade de Vigo Profesor/a Contratado/a
Julia Carballo Universidade de Vigo Profesor/a Contratado/a
Amelia Verdejo Universidade de Vigo Profesor/a Titular
Magdalena Barahona Universidade de Vigo Profesor/a Titular
José Santos Universidade de Vigo Profesor/a Titular
Maite Solas Universidad de Zaragoza Profesor/a Titular
Andrea Andújar Universidad Pablo de Olavide Investigador/a
Agustín Coca Universidad Pablo de Olavide Profesor/a Contratado/a
Gwendoline De Oliveira Neves Universidad Pablo de Olavide Profesor/a Contratado/a
Cristina Fernández Universidad Pablo de Olavide Profesor/a Contratado/a
José María Valcuence Universidad Pablo de Olavide Profesor/a Titular
María Jesús Beltrán Universidad Pablo de Olavide Investigador/a
Angel Sanz Universidad de Zaragoza Profesor/a Titular
Jose Ramon Solans Universidad de Zaragoza Profesor/a Titular
Miguel Lopez Universidad de Málaga Profesor/a Contratado/a
Salvador Arijo Universidad de Málaga Profesor/a Contratado/a
Begoña Espejo Universidad de Málaga Profesor/a Contratado/a
Javier Díaz Universidad de Málaga Investigador/a
Jamil Mahmoud Universidad de Alcalá Profesor/a Contratado/a
Carlos Villán Universidad de Alcalá Profesor/a Contratado/a
Ana María Carrillo Universidad Nacional Autónoma de México Profesor/a Contratado/a
Ethelia Ruiz Instituto Nacional de Antropología e Historia México Profesor/a Titular
Laura Navarro Université Paris 8 Investigador/a
Andrés Monares Universidad de Chile Profesor/a Contratado/a
Fruela Fernandez University of Hull, UK Profesor/a Contratado/a
Eduardo Velázquez Helmholtz Zentrum für Unweltforschung Investigador/a
Nombre Universidad Categoría
Oscar Mateos Universidad Complutense de Madrid PAS
Belen Moreno Universidad Complutense de Madrid PAS
Purificación Bootello Universidad Complutense de Madrid PAS
Natalio Ramos Universidad Complutense de Madrid PAS
Carlos Miguel Corral Universidad Complutense de Madrid PAS
Emilio Hornero Universidad Complutense de Madrid PAS
José Manuel Lorenzo Universidad Complutense de Madrid PAS
María Esther Quiñones Universidad Complutense de Madrid PAS
Encarnación de la Cruz Universidad Complutense de Madrid PAS
María Jesús Gila Universidad Complutense de Madrid PAS
Natividad Tera Universidad Autónoma de Madrid PAS
Ana Lledó Universidad de Alicante PAS
Antonia García Universidad de Alicante PAS
Carlos Martínez-Romero Universidad de Alicante PAS
Daniel Sanz Universidad de Alicante PAS
Empar Herrero Universidad de Alicante PAS
Encarnación González Universidad de Alicante PAS
Israel Morales Universidad de Alicante PAS
Ricard Carbonell Universidad de Alicante PAS
Vanessa Pinilla Universidad de Alicante PAS
Vicenten Esteve Universidad de Alicante PAS
Gerardo Fuentes Universidad de Alicante PAS
Gregorio Cobo Universidad de Sevilla PAS
Adolfo Luis García Universidad de Sevilla PAS
Ana Garcia Universidad de Sevilla PAS
Belén Ramírez Universidad de Sevilla PAS
Carlos Fdo. Ruiz Universidad de Sevilla PAS
Concepción Asencio Universidad de Sevilla PAS
Manuel Martínez Universidad de Sevilla PAS
Mercedes Aguilar Universidad de Sevilla PAS
Miguel Ángel Romero Universidad de Sevilla PAS
Soledad Contreras Universidad de Sevilla PAS
Valle Cera Universidad de Sevilla PAS
Carmen Duce Universidad de Valladolid PAS
Ana Belén Martínez Universidad de Vigo PAS
Ángeles López Universidad de Vigo PAS
Mª Rogelia Sanandres Universidad de Vigo PAS
Xoan Manuel Cebro Universidad de Vigo PAS
Alberto Garcia Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea PAS
Aurora Juaristi Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea PAS
Joseba Mstia Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea PAS
Lidia Rekagorri Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea PAS
Maria Carmen Largacha Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea PAS
Elena Martínez Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertistatea PAS
Marta Mtz. de Antoñana Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertistatea PAS
Mikel Labeaga Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertistatea PAS
Susana Andino Universidad del País Vasco /Euskal Herriko Unibertsitatea PAS
Ana Pérez Universidad Nacional de Educación a Distancia PAS
Marta Giménez Universidad Nacional de Educación a Distancia PAS
Albert Forés Universitat Autònoma de Barcelona PAS
Anna Carbonell Universitat Autònoma de Barcelona PAS
Enric Sala Universitat Autònoma de Barcelona PAS
Eva López Universitat Autònoma de Barcelona PAS
Juanjo Bravo Universitat Autònoma de Barcelona PAS
Lluís Perarnau Universitat Autònoma de Barcelona PAS
Lucia Martin Universitat Autònoma de Barcelona PAS
M Jose Blaya Universitat Autònoma de Barcelona PAS
Pep Sansó Universitat Autònoma de Barcelona PAS
Maria Dolors Cabrera Universitat de Barcelona PAS
Elena Jacas Universitat de Barcelona PAS
Josep Maria Marimon Universitat de Barcelona PAS
Maria Teresa Lopez Universitat de Barcelona PAS
Esperança Artero Universitat de Barcelona PAS
Lola Harana Universitat de Barcelona PAS
Marta Fornaguera Universitat de Barcelona PAS
Rosa Tur Universitat de Barcelona PAS
Ramon Arques Universitat de Barcelona PAS
Sònia Burgell Universitat de Barcelona PAS
Jocelyne Medrano Universitat de Barcelona PAS
Sergi Moreno Universitat de Barcelona PAS
Carmen Vicens Universitat de Barcelona PAS
María Jesús Rodríguez Universitat de Barcelona PAS
Mònica Anglada Universitat de Barcelona PAS
Joan Miquel Universitat de Barcelona PAS
Neus Couselo Universitat de Barcelona PAS
Silvia Pérez Universitat de Barcelona PAS
Mercè Bruguera Universitat de Barcelona PAS
Eunice Tudela Universitat de Barcelona PAS
Anna Portell Universitat de Barcelona PAS
Juan Benito González Universitat de Barcelona PAS
Julia Baquero Universitat de Barcelona PAS
Mª Mercedes Aguilar Universitat de Barcelona PAS
Victoria Lerroux Universitat de Barcelona PAS
Angels Casals Universitat de Girona PAS
Francesc Anton Universitat de Girona PAS
Nora Figueras Universitat de Girona PAS
Ramon Boix Universitat de Girona PAS
Alba Panisello Universitat de Lleida PAS
Ana Castro Universitat de Lleida PAS
Carme Oliva Universitat de Lleida PAS
Armand Congost Universitat de València Estudi General PAS
Oscar Navarro Universitat Jaume I PAS
Cristina Vaquer Universitat Oberta de Catalunya PAS
Xavier Duran Universitat Oberta de Catalunya PAS
Alan Lounds Universitat Politècnica de Catalunya PAS
Alessandro Meluni Universitat Politècnica de Catalunya PAS
Esther Oteo Universitat Politècnica de Catalunya PAS
Francisca Calderón Universitat Politècnica de Catalunya PAS
Francisco Javier Morillas Universitat Politècnica de Catalunya PAS
Marc Jamal Universitat Politècnica de Catalunya PAS
Maider Agirre Universitat Politècnica de València PAS
Nombre Universidad
Confederación General del Trabajo (CGT) – Estado español
Confederación Intersindical – Estado español
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) – Catalunya
Confederación sindical Solidaridad Obrera (SO) – Estado español
Coordinadora Obrera Sindical (COS) Universitat de Barcelona
Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) Universidad de Sevilla
Sindicato de Trabajadores de la Universidad del País Vasco (STEE-EILAS) Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Comités Abertos (Organización do estudantado galego) Universidade de Santiago de Compostela
Associació d’Estudiants Progressistes (AEP) Diversas universidades catalanas
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) Diversas universidades catalanas
Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales Universidad Autónoma de Madrid
Universidades contra la crisis Unicrisis
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte Diversas universidades del estado español
Colectivo Rise UP Universidad Carlos III de Madrid
Assemblea Estudiants de Medicina Universidad Autònoma de Barcelona
Asociación Estudiantes de Económicas Universidad Autónoma de Madrid
Autónomos por Palestina Universidad Autónoma de Madrid
Asamblea Universitaria por Palestina de Alicante (AUPA) Universidad de Alicante
Asociación Canaria de Economía Alternativa Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Grupo de Cooperación Sevilla-Palestina Universidad de Sevilla
Asemblea por la Defensa da Universidade de Vigo Universidade de Vigo
Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano (OACU) Universitat de Barcelona
Taula per Palestina Universitat de les Illes Balears
Complicitats que maten Universitat de Vic
Asociación Iberoamericana pro Derechos Humanos de Castilla-La Mancha (AIADH-CLM)
Asociación Palestina Biladi
Asociación Galaico Árabe – Jenin
Justicia para Gaza

No se incluye el nombre de los estudiantes ante el gran volumen de firmas recibidas.

Publicado en Uncategorized | 1 Comentario

Manifesto + Form to sign + Signatories list

The “BDS academic movement for Palestine” has launched a campaign to collect signatures, supporting their manifesto and promoting the Boycott, Divestment and Sanctions campaign to put pressure on Israel, launched by Palestinian civil society in 2005. The Palestinian call is growing and looks like being the only way of making Israel respect Palestinian human rights and comply with United Nations resolutions and international law. We believe that the academic world cannot remain detached from this debate. It’s important to emphasise that BDS is calling to break ties with Israeli academic INSTITUTIONS, not with academics who work there. 

The BDS academic manifesto has already been signed by over 1.400 people, 1.200 of whom are Professors and researchers, as well a a growing number of academic trade unions, research groups, etc. This is an unprecedented support in European countries and we are sure that the list of signers will keep on growing.

We collect signatures of teachers, researchers, trainee researchers and students, and also accept group support, for example, from students’ unions, worker organisations, research groups, departments, professional colleges, scientific associations, and so on.

E-mail contact: bdspai@gmail.com. If you’ve already signed but your name hasn’t appeared yet, please DON’T sign again. Names are updated regularly.

Sign the manifesto and spread the word!

Universities and Israeli apartheid: let’s put an end to the complicity

As members of the university community, we answer the call of Palestinian society and Palestinian universities for people and NGOs around the world to join the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) campaign against Israel. This is the most peaceful and effective way of making Israel comply with international law. The BDS campaign against Israel started in 2005 in response to Israel’s constant human rights violations and the lack of determination of other countries and international organisations to take effective action. The campaign is inspired by the successful experience of the international boycott of South Africa, which brought down apartheid. It has received the support of outstanding activists like the Nobel Peace Prize winner Desmond Tutu, progressive Jewish organisations such as the Jewish Voice for Peace and a growing number of Israeli academics. This shows how BDS is an effective way for us to put international pressure, through non-violent action, on Israel to respect Palestinian Rights.

The academic boycott has come about as a response to the unanimous support of Israeli universities for the policies of occupation and apartheid against Palestinians, which is materialised in close cooperation with the Israeli armed forces and discrimination against Palestinian students. This is why we are demanding that, while the State of Israel does not comply with international law and UN resolutions, the following measures should be applied:

•    The European Commission and the governments of EU countries should establish a temporary suspension of the current preferential access that Israeli universities and research centres have to the European Research Area, under Euro-Mediterranean Association Agreements. This suspension would mean the compliance with EU regulations, which establishes in Article 2 that access under the terms of this agreement is subject to respect of human rights.

•    For as long as the European Commission fails to comply with its own regulations, we demand that Spanish regional and national governments, and all political parties, put pressure on the European Commission to fulfill its obligations.

•    Since in the field of higher education the best way for us to apply pressure in Spain is the same as has been used in other universities around the world, namely an academic boycott, we demand the suspension of relations between our universities and Israeli universities and higher education centres until such time as the State of Israel respects international law and UN resolutions. At the same time we declare our solidarity with all those in Israel, whether at a university or not, who have bravely defended the human rights of the Palestinian community.

This call has the support of more than 170 Palestinian NGOs and all the Palestinian universities. For more information: http://bdsmovement.net and http://www.pacbi.org

Click here to sign the Manifesto.

Once you’ve filled in the boxes, don’t forget to click the SUBMIT button. Thank-you!

Don’t forget to click on the button below.

Thanks!

 

Publicado en Uncategorized | 5 comentarios

Campaña de apoyo al BDS Académico a Israel. ¡Firma y difunde!

El colectivo BDS Académico por Palestina lanza una campaña de recogida de firmas y adhesiones de apoyo al siguiente manifiesto y a la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel impulsada por la sociedad civil palestina en el año 2005. El llamamiento palestino está extendiéndose y convirtiéndose en la última alternativa para obligar a Israel a que respete los derechos de la población palestina y cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas y la legalidad internacional. Creemos que el mundo académico no puede mantenerse ajeno a este debate. Es importante resaltar que el BDS tiene por objetivo las INSTITUCIONES académicas israelíes y no a los académicos de dicho país. Véase una explicación del BDS y de su crecimiento aquí y aquí

El Manifiesto ya ha sido firmado por más de 1,000 personas, de las cuales 450 son profesoras/es e investigadores/as. Es un apoyo sin precedentes en el continente Europeo y estamos seguros que la lista de firmantes no va a dejar de crecer.

Recogemos firmas individuales (PDI, PIF, PAS, estudiantes) y también de colectivos (véase el formulario), es decir, de sindicatos de estudiantes, de trabajadores, grupos y centros de investigación, departamentos, colegios profesionales, asociaciones científicas, etc.

El 15 de mayo del 2014, día de la Nakba, daremos una rueda de prensa y haremos la presentación pública de los resultados de la campaña en diferentes ciudades del Estado español. Asimismo, se hará llegar el Manifiesto y las adhesiones a los rectores y a los responsables de política universitaria del país.

Correo electrónico de contacto: bdspbai@gmail.com. Si ya has firmado y no aparece tu nombre NO vuelvas a firmar por favor. Las firmas se actualizan cada cierto tiempo.

Para ver la lista de personas que ya han firmado clicar aquí

¡Firma y difunde!

Publicado en Uncategorized | 1 Comentario

Campaña en contra de los convenios de colaboración entre la Universidad de Vic y universidades de Israel

Imagen

Manifiesto

COMPLICIDADES QUE MATAN

Campaña en contra de los convenios de colaboración entre la Universidad de Vic y universidades de Israel

El día 12 de noviembre, la Universidad de Vic (UVI) hizo público en un comunicado de prensa en el que anunciaba los acuerdos de colaboración con instituciones Israelíes. El señor Jordi Montaña, como rector de la Universidad de Vic, viajó a Israel con la delegación que acompañó el viaje oficial del presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, este mes de noviembre y firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Haifa i el Rambam Health Care Campus.

Con la firma de estos convenios, la Universidad de Vic pretende impulsar, junto con las instituciones israelíes, programas de movilidad para profesores, investigadores i estudiantes, así como cooperar para implementar grados i másteres interuniversitarios. Estos acuerdos se encuentran dentro de la línea estratégica de internacionalización de la UVic.

Nosotros, los firmantes de este manifiesto, entidades, colectivos y personas a nivel individual, nos oponemos a este convenio por los siguientes motivos:

En julio de 2005, la sociedad Palestina inició una campaña de aislamiento internacional del estado de Israel inspirada en la lucha sudafricana en contra del régimen de apartheid. Más de 130 organizaciones de la sociedad civil palestina se adhirieron al manifiesto. Des de entonces, la campaña civil internacional para el Boicot, las Desinversiones y las Sanciones (BDS) contra Israel se han extendido por todo el mundo y ha conseguido mucho apoyo.

A través de esta campaña de medidas punitivas no violentas, el pueblo de Palestina quiere ejercer su derecho inalienable de autodeterminación y terminar con la injusticia histórica a la que está sometida des del año 1948, des de la Nakba (catástrofe.)

En el año 1948, el establecimiento del Estado de Israel se tradujo en la expulsión de más del 70% de la población indígena de sus propias casas y su tierra. Más de 700.000 personas de Palestina pasaron a ser refugiadas. A partir de la Guerra de 1967, Israel inicia la ocupación militar i civil de Gaza, Cisjordania; Jerusalén Este y Altos del Golán. 300.000 personas de origen Palestino fueron desplazadas de sus casas. A día de hoy, la cantidad de refugiados llega a más de cinco millones de personas. Israel sigue negando su derecho a volver, lo que significa el incumplimiento de la Resolución 194 (1948) de la Asamblea General de las Naciones Unidas i la 237 (1967) de su Consejo de Seguridad.

El Estado de Israel ha establecido más de 230 asentamientos que cuentan con una población de 600.000 colonos judíos aproximadamente en las ciudades de Cisjordania i Jerusalén Este, impidiendo, de esta manera, la creación de un estado Palestino viable y autónomo. Israel, también, sigue ocupando los Altos del Golán sirios des del 1967, territorio en el que residen más de 20.000 colonos judíos en 32 asentamientos. Todos estos asentamientos son ilegales según el Derecho Internacional, violan la Cuarta Convención de Ginebra e incumplen la Resolución 242 (1967) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Israel, des del año 2005, ha establecido un bloqueo criminal en la Franja de Gaza. La situación en este territorio es de extrema crisis humanitaria, así lo documentan las Naciones Unidas.

El Estado de Israel establece y consolida un aparato legislativo discriminatorio con el 20% de la población, la minoría árabe. Más de 50 leyes discriminan a las personas de origen Palestino con ciudadanía Israelí.

Las instituciones académicas Israelís no son alienas al desarrollo y mantenimiento de este sistema de control institucionalizado y fragmentación territorial a la que se ve sometida el pueblo de Palestina. Son agente necesario e imprescindible y, por este motivo, nos oponemos a este acuerdo de colaboración que la UVic quiere establecer con universidades Israelís.

 • Por ley, los soldados, exsoldados y los estudiantes reservistas reciben un trato preferente en todas las universidades. Nunca una universidad ha expuesto oposición, ni tan solo, de manera simbólica.
 • La discriminación hacia el pueblo de Palestina se puede ver reflejada en su desproporcionada baja representación en todos los niveles educativos.  Son el 20% de la población del Estado de Israel pero solo representan al 9.5% de los alumnos de grado, el 4.8% de los de master, el 3.2% de los de doctorado y el 1% del personal académico.
 • Como ya pasaba en la África del Sud del Apartheid, las instituciones académicas no son espacios inocentes en los que gobierna la libertad académica y las ideas progresistas. Al contrario, las universidades ayudan de manera particular al desarrollo del conocimiento necesario para asegurar y apoyar las prácticas y políticas que prolongan la ocupación y la colonización de los territorios de Palestina.
 • Las empresas militares de Israel posibilitan las continuas y graves violaciones que cometen de la Legalidad Internacional. Aportan el armamento y la tecnología que permite a Israel cometer atrocidades tales como los bombardeos de Gaza (2008-09) que han provocado más de 1.300 personas muertas, el 30% menores y las diarias violaciones  de los Derechos Humanos. El sistema universitario y los institutos de investigación Israelís están fuertemente implicados en la investigación militar y los proyectos de desarrollo armamentístico situándose, de esa forma, en el centro  de la planificación y la ejecución de los crímenes de guerra Israelíes. Michael Federman, Presidente de la Junta de Directores de Elbit Systems, una de las principales empresas que fabrican materiales electrónicos de defensa a Israel, es miembro de la Junta Directora de la Universidad hebrea de Jerusalén y del instituto Weizmann. La implicación de la academia Israelí en la ocupación de los territorios palestinos y el sistema de Apartheid Israelí es innegable.
 • La Universidad de Haifa es un ejemplo de lo expuesto anteriormente. Patrocina, junto al ejército, un programa que ofrece formación para futuros oficiales de inteligencia y que se lleva a cabo en una base militar dentro del mismo campus universitario. Ofrece privilegios a los estudiantes que han ejercido en el ejército en la asignación de plazas de residencia para sus estudiantes, un criterio abiertamente discriminatorio que perjudica a los estudiantes árabes y palestinos. Además, la guía oficial de la universidad para estudiantes internacionales incluye advertencias específicas de no visitar pueblos y ciudades Palestinas que se encuentran dentro del Estado de Israel y desaconseja totalmente visitar territorio Palestino, Cisjordania i Gaza.

Es por estos motivos que:

 • Exigimos al Rector de la Universidad de Vic, el Sr. Jordi Montaña, y al presidente de laFundación Universitaria Balmes y Alcalde de Vic, el Sr. Josep María Vila d’Abadal, que reconsideren los acuerdos de colaboración en nombre de la Universidad de Vic con una universidad Israelí.
 • Exigimos que hasta que la universidad con la que se quiera establecer acuerdos no emita una postura clara  y pública en defensa de estos puntos y se desvincule de cualquier colaboración con el ejército y la industria armamentística, la Universidad de Vic no puede establecer ningún tipo de colaboración con esta institución Israelí. De hacer-se, se convertiría en cómplice de todos los crímenes que el Estado de Israel comete hacia la población civil de Palestina por legitimación de una parte imprescindible que posibilita la ejecución de estos crímenes.

Des de las peticiones que realiza la campaña civil internacional Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), consideramos legítimas las acciones hasta que el Estado de Israel no cumpla con la obligación de reconocer el derecho a la autodeterminación del pueblo de Palestina y acate el Derecho Internacional mediante la finalización de la ocupación y la colonización de los territorios ocupados en el año 1967 y el desmantelamiento del muro; el reconocimiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía árabe palestina de Israel hacia la plena igualdad; el respeto, la protección y la promoción de los derechos de los refugiados de Palestina a volver a sus hogares y propiedades como se estipuló en la Resolución 194 de las Naciones Unidas.

Al contrario de lo que se comenta des de ámbitos poco informados o con voluntad desinformadora, el boicot internacional no persigue la destrucción o la desaparición del Estado de Israel sino el estricto cumplimiento de la legalidad internacional y el respeto hacia los Derechos Humanos y al derecho de autodeterminación del pueblo de Palestina.

Vic, 20 de Noviembre de 2013

http://complicitatsquematen.wordpress.com/

¡Firma y súmate a título individual y adhiere también a tu colectivo/organización!: http://complicitatsquematen.wordpress.com/adhesions/

Publicado en Uncategorized | 2 comentarios

Boicot a la Conferencia de historia oral de la Universidad Hebrea de Jerusalén: Carta abierta

Para agregar su nombre a la lista de firmantes, escriba un correo electrónico indicando su puesto y filiación académica a: hebrewuconferenceboycott@gmail.com

Lista de firmantes: http://www.aurdip.org/Call-to-Boycott-the-Oral-History.html

Queridas/os colegas:

Somos un grupo de palestinos, israelíes, académicos e historiadores que trabajan con fuentes orales de Europa, Sudáfrica y Norteamérica que llamamos a boicotear la Conferencia Internacional de junio de 2014 que organiza la división de historia oral del Avraham Harman Institute of Contemporary Jewry (Universidad Hebrea de Jerusalén). Mientras que todas las universidades israelíes son profundamente cómplices de la ocupación, la limpieza étnica y el apartheid en Palestina, la Universidad Hebrea de Jerusalén es particularmente responsable en esta materia, como vamos a explicar a continuación.

Sus acciones tienen un impacto directo en nuestra lucha común por un paz justa en Palestina-Israel y en nuestra solidaridad con las/os compañera/os académica/os palestina/os, cuyas universidades han sido cerradas, bloqueadas e incluso bombardeadas por la aviación israelí durante las últimas tres décadas; universidades que han estado subyugadas a una larga y brutal ocupación israelí en Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania. Precisamente, la tierra en la que se encuentran algunos de los edificios e instalaciones de la Universidad Hebrea en el campus del Monte Scopus fue adquirida como resultado de la confiscación ilegal, en 1968, de 3.345 dunums de tierra palestina por Israel (1). Esta tierra confiscada en Jerusalén Este es un territorio ocupado de acuerdo con la legalidad internacional. La anexión unilateral de Jerusalén Este por parte del Estado de Israel y la aplicación de la legalidad israelí en ella son violaciones de la IV Convención de Ginebra. No han sido admitidas reiteradamente por la comunidad internacional, incluyendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Resolución 252 del 21 de mayo de 1968). De este modo, el traslado de persona israelí y estudiantes para trabajar y vivir en las tierras palestinas ocupadas por la Universidad Hebrea es una grave violación de la IV Convención de Ginebra.

Más allá, esta universidad es cómplice del tratamiento desigual a los palestinos, incluyendo aquellos que son ciudadanos de Israel (2). Por ejemplo, no provee de servicios docentes a los residentes de Jerusalén y las áreas colindantes, a diferencia de aquellos brindados a los grupos judíos. Tampoco ofrece cursos en árabe (3). Además, la Universidad Hebrea ha elegido permanecer en silencio mientras el gobierno israelí ha excluido a toda la población de Gaza de la posibilidad de acceder y estudiar en la universidad. Los estudiantes palestinos de Gaza tienen más oportunidades de acceder a una universidad en los Estados Unidos que a la Universidad Hebrea.

La administración de la Universidad Hebrea restringe la libertad de expresión y de protesta de sus pocos estudiantes palestinos. Por ejemplo, prohibió un evento conmemorativo de la invasión de la Franja de Gaza en 2008-2009, en la que cerca de 1400 palestinos fueron asesinados por las fuerzas israelíes (4). Mientras tanto, ha reservado una consideración especial para aquellos que participaron en esa invasión como soldados.

En diciembre de 2012, el ministro israelí de Defensa aprobó el reconocimiento de la Universidad de Ariel, situada en la colonia ilegal de Ariel, dentro del sistema académico israelí. Como resultado, personal (exclusivamente judío) de la Universidad Hebrea tomó parte en la supervisión y promoción de comités de estudiantes y de personal de esta nueva universidad. La Universidad Hebrea reconoce los certificados académicos expedidos por esta institución académica construida en tierra palestina confiscada y rodeada de otros municipios palestinos, pero no reconoce los certificados de la cercana Universidad de Al-Quds (5).

Irónicamente, la conferencia de historia oral está organizada por un instituto llamado Avraham Harman, que fue presidente de la Universidad Hebrea de 1968 a 1983. Como presidente, Harman fue el responsable directo de la expansión y reconstrucción del campus original del Monte Scopus, construido ilegalmente en tierra despojada a los palestinos de Jerusalén Este.

En un momento en el que el movimiento internacional de boicot a las instituciones académicas y culturales israelíes está ganando terreno como respuesta a la flagrante y persistente violación de los derechos humanos y políticos de los palestinos, exhortamos a investigadores y profesionales académicos a reflexionar sobre las implicaciones de la participación en una conferencia de una institución cómplice de esta situación, rechazando dicha participación. La conferencia es un intento de mejorar la imagen y reputación de la Universidad Hebrea de Jerusalén en “Occidente” y cubrir el hecho de que la Universidad está fuertemente asociada con la anexión y las políticas del Muro de Separación/Apartheid. Políticas que fueron declaradas ilegales y condenadas por su violación del derecho internacional el 9 de julio de 2004 por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya (6).

Desde que los poderes hegemónicos del mundo son activamente cómplices en permitir y perpetuar las políticas coloniales y opresivas de Israel, creemos que la única vía abierta para lograr la justicia y sostener la legalidad internacional es apoyar el trabajo de la sociedad civil internacional y palestina para presionar a Israel y sus instituciones cómplices para acabar con esta opresión.

Inspirado por el exitoso boicot académico y cultural a la Sudáfrica del apartheid e impulsada por organizaciones y diversos grupos culturales claves de Palestina, en 2004, la Campaña Palestina por el Boicot Académico y Cultural a Israel (PACBI) llamó al boicot de las instituciones ligadas al sistema de ocupación, colonialista y de apartheid israelí. La llamada de los palestinos apeló a la comunidad académica internacional, para, entre otras cosas: “rechazar cualquier tipo de cooperación, colaboración o unión con proyectos académicos y culturales de instituciones israelíes” (7).

En esta línea, en 2005, una abrumadora mayoría de la sociedad palestina lanzó una campaña de BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) basada en los principios de derechos humanos, justicia, libertad e igualdad (8). El movimiento BDS adopta una estrategia no violenta y moralmente consistente para que Israel rinda cuentas sobre los mismos estándares legales y de derechos humanos que otros Estados. Se está pidiendo a la comunidad académica internacional que acuda a la llamada del boicot, tal y como se hizo en la lucha contra la Sudáfrica de apartheid, hasta que “Israel se retire de todas las tierras ocupadas en 1967, incluyendo Jerusalén Este; desmantele sus colonias en esas tierras; obedezca las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la restitución de los derechos de los palestinos refugiados y desmantele sus sistema de apartheid” (9).

De manera similar al periodo del boicot al apartheid sudafricano y a sus universidades cómplices, creemos que la participación en conferencias o eventos similares en Israel -pese a las intenciones- puede contribuir únicamente a la prolongación de esta injusticia mediante la su normalización y legitimación. Ello contribuye de manera velada al esfuerzo de Israel de aparecer como un participante normal en el mundo de la investigación científica, mientras que al mismo tiempo practica las formas perniciosas de control colonial y legaliza la discriminación racial contra los palestinos.

Hasta que Israel no cumpla completamente con las leyes y convenciones internacionales esperamos que los académicos de todo el mundo no participen ni avalen esta violación sistemática de los derechos humanos más básicos de los palestinos, incluso aunque sea de un modo involuntario. Llamamos a nuestros colegas a tratar a Israel exactamente de la misma manera a como el mundo trató a la racista Sudáfrica, o a como cualquier otro país que legisle y practique el apartheid: como un Estado “paria” fuera de la legalidad internacional. Solo así los palestinos podrán tener esperanza en una paz justa basada en el derecho internacional, en el respecto de los derechos humanos y en el principio fundamental de igualdad para todos, sin consideración de etnia, religión u otro criterio identitario.

Nosotras/os, por tanto, le instamos a que se sume al boicot a la Conferencia de historia oral de la Universidad Hebrea de Jerusalén y que pida a sus colegas que rechacen participar en ella, rechazando cruzar las líneas de defensa de los palestinos.

(1) http://news.nationalpost.com/2012/02/12/un-report-accuses-israel-of-pushing-palestinians-from-jerusalem-west-bank/

(2)  Keller, U. (2009): The Academic Boycott of Israel and the Complicity of Israeli Academic Institutions in Occupation of Palestinian Territories. The Economy of the Occupation: A Socioeconomic Bulletin, Alternative Information Centre, Jerusalem-Beit Sahour. http://www.bdsmovement.net/files/2011/02/EOO23-24-Web.pdf

(3)  http://www.jpost.com/Local-Israel/In-Jerusalem/Hebrew-University-in-Arabic

(4)  http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3827102,00.html

(5) http://www.jewishlinkbc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=944:lapid-threatens-to-bring-down-the-govt-on-haredi-army-issue&catid=150:news&Itemid=562

(6) http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

(7)  http://pacbi.org/etemplate.php?id=869

(8)  http://bdsmovement.net/?q=node/52

(9)  http://www.pacbi.org/etemplate.php?id=2102

PD: Además de las casi 400 adhesiones de académica/os de todo el mundo alcanzadas ya, recientemente Alessandro Portelli (Italia) y Mary Marshall Clark (Estados Unidos), los dos principales ponentes internacionales de la Conferencia, han cancelado su participación (http://www.usacbi.org/2013/12/hebrew-university-conference-dealt-two-significant-blows/)

Publicado en Uncategorized | Deja un comentario

Las universidades españolas no deben contribuir a la perpetuación del apartheid israelí

Ante la celebración del encuentro de rectores españoles e israelíes organizado el 25 de junio de 2012 por el Centro Sefarad-Israel, la Fundación Universidad.es y la Embajada de Israel en España bajo el título “La educación superior en Israel: presentación y posibilidades de cooperación”, la Plataforma para el Boicot Académico a Israel (PBAI), formada por profesores e investigadores de las universidades del estado español, e integrada en la Plataforma Europea para el Boicot Académico y Cultura a Israel (EPACBI) hasta que cumpla con la legalidad internacional vigente renueva su llamamiento a las autoridades políticas y académicas españolas para:

 • La suspensión de las relaciones entre nuestras instituciones universitarias y las israelíes hasta que el Estado de Israel respete el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas, al tiempo que nos declaramos solidarios con todas aquellas personas -universitarias o no- que en Israel luchan valientemente en defensa de los derechos humanos, sociales y políticos del pueblo palestino.
 • Establecer una suspensión temporal al actual acceso preferente que las universidades y centros de investigación israelíes tienen al Espacio Europeo de Investigación en virtud del Acuerdo de Asociación Euro-Mediterráneo UE-Israel. Esta suspensión no sería más que el cumplimiento de la propia normativa de la UE, que establece que dicho acceso está supeditado al respeto de los derechos humanos (artículo 2 del Acuerdo de Asociación).

Consideramos el apoyo a la campaña para el Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) a Israel como la forma más pacífica y efectiva de obligar a Israel a cumplir la Legalidad Internacional vigente. La campaña del BDS a Israel se inició en el año 2005 ante las constantes violaciones de los derechos humanos por parte de Israel y la reiterada falta de voluntad de los estados y actores internacionales para hacer que este Estado cumpla con el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas.

Esta campaña, que se apoya en la exitosa experiencia del movimiento internacional de boicot al Apartheid de Sud-África y ha recibido el apoyo de destacados activistas como el premio nobel de la paz Desmond Tutu, de organizaciones judías como Jewish Voice for Peace y de un número creciente de académicos israelíes, ha demostrado ser una vía de creciente eficacia para que la sociedad civil internacional presione, mediante acciones no-violentas, a la comunidad internacional con el objetivo de hacer respetar los derechos de la población palestina. Dentro de la campaña BDS, el boicot académico nace como respuesta al apoyo institucional unánime de las universidades israelíes a las políticas de ocupación y apartheid contra la población palestina, que, entre otras cosas, se materializa en una estrecha cooperación con el ejército israelí y en políticas discriminatorias contra los estudiantes palestinos.

Como ha señalado recientemente el profesor israelí Ilan Pappe, “apoyar la campaña de BDS sigue siendo un acto drástico para un pacifista israelí. Lo excluye a uno inmediatamente del consenso y del discurso aceptado en Israel (…) Pero realmente no hay otra alternativa. Cualquier otra opción, desde la indiferencia, pasando por la crítica suave, hasta el apoyo total a la política israelí, es una decisión deliberada de ser cómplice de crímenes contra la humanidad” (The Case for Sanctions Against Israel, VV.AA, W.W. Norton & Company, 2012)

Por todo ello, desde la PBAI llamamos de nuevo a las autoridades académicas de las universidades del estado español, comenzando por sus rectores, a suspender las relaciones de las instituciones que representan con sus homólogas israelíes hasta que el Estado de Israel respete el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas.

Publicado en Uncategorized | 1 Comentario